Austrálie na vlnách obnovitelného zdroje energie

Australské pláže každoročně hostí tisíce surfařů z celého světa, blízké pobřeží zase potápěče obdivující Velkou útesovou bariéru. Teď vidí Austrálie v oceánu výrazný potenciál i mimo cestovní ruch. Elektřina bez emisí je novým cílem, který si kontinentální země vytknula: do roku 2050 chce Austrálie získávat 11 % elektřiny z přílivových elektráren a příbojových turbín.

Energie skrytá ve vlnách má potenciál, který láká Austrálii. foto: Monika Kolářová
Energie skrytá ve vlnách má potenciál, který láká Austrálii. foto: Monika Kolářová

O možném více než desetiprocentním naplnění energetických požadavků země přesvědčila australskou vládu zpráva organizace zjistit CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization), jež zkoumala energetický potenciál moře.

Prakticky 80 % všech Australanů žije v dohledné vzdálenosti od pobřeží a elektřina vyrobená na 150 kilometrech pobřeží by stačila pro celé více než čtyřmilionové Melbourne.

Energetický potenciál skrývá prakticky celé jižní pobřeží, kde je vlnobití hnané větry zárukou výkonu příbojových elektráren. I když se ve zprávě mluví především o energii vln, v případě pobřeží Queenslandu se výhodný zdá být i termální potenciál moře. Co tedy Australanům zatím brání vrhnout se naplno do vln oceánu?

Kritickým bodem ambiciózního plánu se může totiž stát proměna mořského proudění, která není do příštích let zcela vyloučena. Infrastruktura vybudovaná v určitém místě pobřeží by se pak mohla stát přebytečnou a velmi prodělečnou.

Další překážku představuje dostupná technologie, která prozatím prý není na takové úrovni, aby poskytla zařízení dostatečně odolné vůči konstantním korozivním podmínkám.

Svou roli tu hraje také konflikt s ochránci přírody, kteří brojí proti přílišné energetické industrializaci pobřeží z důvodu ochrany mořské biodiverzity. Přesto Austrálie zvolna nabírá kurz směrem k energii moře, o čemž svědčí i nedávná dotace 10 milionů dolarů do rozvoje trhu s alternativními energetickými systémy, včetně vývoje největší 250kW turbíny.

Energie nespoutaného oceánu láká také australskou marínu. Námořní základna HMAS ve Stirlingu, největší v celé zemi, by také ráda hradila svou energetickou spotřebu mořskými turbínami.

V současnosti se také hovoří o plánovaném dokončení pobřežní instalace o výkonu 19 MW, která vyrůstá u jihovýchodního pobřeží Victorie a má být plně funkční v roce 2017.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *