Vesmírná úprava staré důlní zátěže ze Skotska

Umění, které do přírody patří. Land art. Nabývat však může nejrozmanitějších podob, o čemž se přesvědčili obyvatelé skotských vesnic Galloway a Dumfries. Když po létech důlní těžby zůstala na dohled jejich obydlí v krajině otevřená jizva o rozloze 22 hektarů, rozhodli se jí zaplnit.

„Vesmír, kde všechno má svůj smysl. Jen ho někdy musíte chvilku hledat.“ Zdroj: Charles Jencks
„Vesmír, kde všechno má svůj smysl. Jen ho někdy musíte chvilku hledat.“ Zdroj: Charles Jencks

Geneze celého projektu je přitom na české poměry poněkud nezvyklá. Místní obyvatelé se sice vnitřně „srovnali“ s ukončením těžby v povrchovém uhelném dole, ale přes srdce pořád nemohli přenést to, jak se krajina proměnila.

Nechtěli jen zahladit vzniklé jámy, ale usilovali o to, aby celý narušený prostor dostal nějaký nový smysl. Proto se obrátili na místního šlechtice, hraběte z Buccleuchu. A zjistili, že se občas vyplatí mít za souseda nějakého toho feudála.

Hrabě z Buccleuchu, občanským jménem Richard Scott, se rozhodl v celé věci nestát stranou. Osobně proto kontaktoval renomovaného krajinného architekta Charlese Jenckse, aby na vybraném místě vytvořil příhodné dílo.

A celý projekt, včetně realizace, zafinancoval ze svého. Jencks má na svém kontě hezkou řádku úspěšných krajinářských úprav, které často přesahují horizont konvenčního landartu (například v Newcastle či v Miláně), ale ještě nikdy nepracoval s tak rozsáhlým územím.

Proto se rozhodl pro celou sestavu funkčních i uměleckých prvků, ze kterých dohromady vytvořil vesmírný obraz. Dílo, pojmenované Crawick Multiverse, pokrývá prakticky celou plochu dvaadvaceti hektarů. A skrývá v sobě celou řadu jinotajů, skrytých významů i poselství.

Sám projekt popisuje vlastními slovy jako: „Ohromující prezentaci objevů a teorií o vesmíru“. A nepřehání. Pokud jste fandové do biologie, kosmologie, pohanských mýtů, nebo jen máte rádi atypické krajinné struktury, měli byste si tohle místo poznamenat.

Na místě došlo k navršení dvou výrazných kopců, na kterých nechybí kamenné kruhy jako ve Stonehenge. Z kamenů je tu také vyskládána „hvězdná mapa“ Mléčné dráhy a galaxií souhvězdí Andromeda.

Mezi hvězdnými tělesy vymezenými pásmem megalitů se ale nachází i řada užitných prvků. Nechybí třeba „obyčejná“ bylinková zahrada, nebo místo se záhony vykreslujícími dovu-šroubovici DNA. Prvky významové se tu setkávají s praktickými, což vytváří skutečně netradiční kompozici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *