Tak trochu jiný skleník

Do roku 2050 bude žít 80 % obyvatel planety Země ve městech nebo přidružených aglomeracích. Tento poznatek, včetně faktu, že taková populace bude potřebovat ke svému nasycení ohromné plochy zemědělské půdy, vedl architekty ze švédsko-americké společnosti Plantagon k novému pojetí zemědělství. Potraviny a zemědělské polotovary by se neměly pěstovat ve vzdálených oblastech, odkud musí putovat stovky kilometrů ke konzumentům, ale naopak co nejblíže u spotřebitelů. Plantagon proto navrhuje zavedení velkých městských skleníků.

Plantagon - městský skleník pro lokální produkci potravin, foto: Sweco
Plantagon - městský skleník pro lokální produkci potravin, foto: Sweco

Ústředním bodem je přitom produkce potravin v centru měst, podle hesla Plantagonu doslova „Proč nechat rajčata létat?“. Hustě osídlené oblasti pochopitelně nemají dostatek prostoru, jaký by vyžadovalo tradiční „horizontální“ hospodaření. Proto architekti usilují o vertikální strukturu pěstování.

Kopule skleníků by, podobně jako vícepodlažní parkoviště, umožňovaly nahustit produkci ovoce a zeleniny ve velkém na nesrovnatelně menší ploše. První takový počin byl zahájen v únoru ve švédském Linköpingu.

Planscraper“, prosklený mrakodrap určený k zemědělské produkci, má být modelovým objektem série podobných projektů. Oficiální název budovy zní Mezinárodní centrum pro městské zemědělství, a hlavní náplní bude praktický výzkum nových technologií, které by rozvinuly tento druh hospodaření.

Za zdmi z masivního skla budou jednotlivé květináče umístěny v posuvných zásobnících podél centrální šroubovice. Jak budou rostliny dorůstat, budou postupně přesouvány blíže k základům budovy, kde je budou zaměstnanci sklízet. Odpadní materiál, zbytky rostlin a hnůj, budou přeměněny na bioplyn, který se použije k výhřevu skleníku.

Návrháři spolu s vědci chtějí tedy jednak přenést produkci potravin co nejblíže ke konzumentům, a tím snížit ekologickou stopu výpěstků, a také se podílet na místní produkci energie.

Plány hovoří o zapojení sítě takových skleníků do městského systému zpracování odpadní vody, produkce tepla a elektrické energie, a vytvoření tak městské aglomerace jako celistvého samo-udržitelného komplexu. Vertikální farma v Linköpingu bude hotova za 12-16 měsíců.

www.mynewsdesk.com
Sdílet: