Studentská soutěž Active House Award zná vítěze

Společnost VELUX Česká republika vyhlásila výsledky 2. ročníku studentské soutěže Active House Award zaměřené na návrhy projektů udržitelných staveb v aktivním standardu. Z přihlášených projektů z Česka a Slovenska ocenila mezinárodní odborná porota celkem 8 soutěžních prací.

1. místo v kategorii novostavby - projekt Inventura archetypu, foto: VELUX
1. místo v kategorii novostavby – projekt Inventura archetypu, foto: Norbert Obršál

Předmětem soutěže Active House Award bylo zpracování objektu v aktivním standardu, který je definován kvalitou vnitřního prostředí, ohleduplností k životnímu prostředí a energetickou efektivitou.

Soutěžilo se v kategoriích novostavby a rekonstrukce. Aktivní domy integrují požadavky pohodlí, klimatu, energetiky, životního prostředí a ekologie. Disponují architektonickou kvalitou a umožňují pohodlné užívání. Jejich prostory a interaktivní systémy přinášejí radost z bydlení a podporují šetrný způsob života.

Představme si, že bychom budovy hodnotili podle toho, jakou mají schopnost zlepšit náš život. Cílem soutěže Active House Award je právě nasměrování studentů ke komplexnímu návrhu budov. A to jak z pohledu snížení primární energie, tak kvality vybudovaného prostředí. V letošním ročníku se objevily v soutěžních projektech velmi zajímavé motivy postihující také sociální rozměr života v budovách i sídlech,“ přibližuje Ing. arch. Klára Bukolská z VELUX Česká republika, s.r.o.

Kritéria pro hodnocení soutěžních prací:

  • celkové architektonické a konstrukční řešení objektu (50 % známky)
  • dosažení aktivního standardu stavby (30 % známky)
  • kvalita denního osvětlení budovy s důrazem na prosvětlení střechou (20 % známky).

V prvním kole soutěže postoupilo do užšího výběru poroty 8 projektů. Do finální diskuse se dostaly 4 projekty, mezi kterými porota rozdělila ceny.

Soutěžní práce hodnotila mezinárodní odborná porota v tomto složení:

  • Mag. Arch. Juri Troy – předseda poroty (juri troy architects, Rakousko)
  • Gunther Zsolt (3h architecture, Active House Alliance, Maďarsko)
  • MA Lone Feifer (VELUX AS, Dánsko)
  • Ing. arch. Martin Jančok (P-L-U-R-A-L, Slovensko)
  • Ing. arch. Klára Bukolská (zástupce vyhlašovatele, VELUX Česká republika)

Projekt Active House představuje holistickou představu budovy 21. století. Potěšilo mě, že se v soutěžních příspěvcích objevily i návrhy, které přesahují filozofii aktivního domu. Jsem rád, že můžeme tyto nové myšlenky zakomponovat do nadcházejících strategických jednání sdružení Active House Alliance,“ uvádí maďarský architekt Gunther Zsolt, zástupce Active House Alliance.

Vítězem kategorie novostaveb se stal projekt studenta Fakulty architektury VUT v Brně Norberta Obršála, Inventura archetypu. Porota ocenila citlivé zapojení nových (staronových) hmot do stávající struktury vesnice.

V rámci přemýšlení o udržitelném a příjemném životě představuje zvolená forma kombinace bydlení a práce. Funkční koncept, zvláště pokud budeme sledovat osobní uhlíkovou stopu. Porota ocenila poloveřejný prostor společného dvora jak z pohledu urbanistického řešení, tak jako sociální moment.

Z hlediska výrazu architektonického řešení jde o budovu se skromným výrazem, současně však vytváří prostředí s vysokým uživatelským komfortem jak v interiéru, tak exteriéru. Naplnění požadavku na aktivní standard bylo dosaženo ve všech hodnocených parametrech.

foto: Juraj Kačenka a Eva Bírová
foto: Juraj Kačenka a Eva Bírová

Druhé místo v kategorii získala dvojice Juraj Kačenka a Eva Bírová z FA VUT v Brně za projekt Country Houses. U tohoto projektu porota ocenila kultivované řešení venkovské architektury vycházející z historické formy původních staveb v místě. Projekt je velmi propracovaný a zohledňuje všechny parametry aktivního domu. V rámci obecného přemýšlení o udržitelném rozvoji porota diskutovala nad principem novostavby ve volné krajině.

V kategorii rekonstrukce zvítězil návrh studentů Jaroslava Matouška a Adama Michny pod názvem Za humny z Fakulty architektury VUT v Brně. Porota na projektu ocenila koncept využití stávajícího zemědělského objektu na objekt pro bydlení a práci z domova. Výsledné řešení má velmi vysokou estetickou hodnotu.

foto: Jaroslav Matoušek, Adam Michna
foto: Jaroslav Matoušek, Adam Michna

Autorům se podařilo do stávající obálky vetknout oddělené prostory pro práci i bydlení. Přestože si objekt ponechal tradiční výraz i formu, nabízí obyvatelům současné bydlení s vysokým komfortem jak z pohledu množství denního světla, výhledu i prostoru.

Autoři se zabývali také otázkou recyklovatelnosti nových konstrukcí i možností samozásobitelství v rámci místa. Tato forma revitalizace umožňuje získat komfort moderního samostatného domu v zahradě/krajině bez záboru orné půdy.

V téže kategorii byla udělena také zvláštní cena poroty, a to výjimečnému projektu RAW Restaurant od čtyř studentek Fakulty architektury STU Bratislava. Ivana Linderová, Barbora Látalová, Eva Čápová a Michaela Lietavová jsou autorky opravdu vizionářského a ojedinělého návrhu.

foto: Ivana Linderová, Barbora Látalová, Eva Čápová a Michaela Lietavová
foto: Ivana Linderová, Barbora Látalová, Eva Čápová a Michaela Lietavová

Jejich koncept revitalizace sklepů na restauraci dospěl až k vytvoření veřejného městského prostoru, zajímavého jak z pohledu architektury, tak ideové náplně. Samozásobení restaurace navíc přináší do města i prvek zeleně. Koncept využívá současné principy, materiály i technologie, jejichž spolupůsobení zajišťuje koloběh života v soběstačném domě.

Porota vyslovila mírnou nedůvěru nad bezproblémovým chodem kombinace tolika principů a technologií, přesto se jedná o projekt, jehož autorky pracovaly opravdu komplexně a vytvořily místo, které je přínosem jak pro uživatele, tak město.

Kromě cen ve dvou hlavních kategoriích a zvláštní ceny poroty byla v soutěži udělena také 4 uznání poroty. Oceněné projekty pracovaly se zajímavým principem, respektive důležitou myšlenkou v konceptu aktivního domu.

U projektu se společným zadáním Cohousing Vinoř od Evy Eisenreichové a Tomáše Eckschlagera (Fakulta stavební, ČVUT v Praze) a návrhu Patrika Janouška Cohousing Vinoř (Fakulta architektury, ČVUT v Praze) to byl princip sdílení výroby energie v rámci malé urbánní jednotky. V případě, že se blížíme k myšlence domu jako stroji na energii, je tato možnost spoluužívání zásadní.

Projekt Gro[w]ing House Michaely Smolkové, (Fakulta stavební, STU v Bratislavě) pracuje se zajímavým konceptem využívání právě takového množství prostoru, kolik člověk/rodina zrovna potřebuje. Tento flexibilní systém umožňuje snížit osobní uhlíkovou stopu a představuje i ekonomicky smysluplné řešení.

Návrh Štěpánovský špalíček od Vojtěcha Šedého (Fakulta stavební, ČVUT v Praze) citlivě pracuje s kontextem místa. Zapojení se týká nejen urbanistické, ale i sociální struktury ve formě lokální drobné výroby. Projekt počítá s kombinací aktivního domu, hospody a minipivovaru.

Vítězové v kategoriích novostaveb a rekonstrukcí získali odměnu ve výši 45 000 Kč a dvoudenní exkurzi do Kodaně. Druhé místo v kategorii novostaveb bylo oceněno 20 000 Kč. Autorky projektu oceněného zvláštní cenou poroty si odnesly finanční odměnu ve výši 25 000 Kč.

tisková zpráva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *