Je načase propojovat zdravé bydlení s úsporou energie

V uplynulém týdnu uspořádala společnost VELUX v Bruselu mezinárodní konferenci „Healthy Building Day”. Závěr tohoto odborného setkání jasně poukázal na nutnost propojení problematiky zdravého vnitřního prostředí s požadavky na úsporu energie.

Zdravé vnitřní prostředí je pro fyzickou i psychickou pohodu člověka důležité - dokonce důležitější než to, zda je bydlení energeticky šetrné nebo není. foto: Velux
Zdravé vnitřní prostředí je pro fyzickou i psychickou pohodu člověka důležité – dokonce důležitější než to, zda je bydlení energeticky šetrné nebo není. foto: Velux

Program vycházel z poznatků o zdravém a pohodlném bydlení, které VELUX získal díky několikaletým zkušenostem z projektu Model Home 2020. Jak se ukazuje, pro Evropana je kvalitní vnitřní prostředí prioritou.

Hlavním tématem „Healthy Building Conference” byla snaha najít odpověď na otázku, jak zajistit, aby si více než 80 milionů Evropanů, kteří v současnosti žijí v nevhodných a vlhkých stavbách, mohlo zajistit zdravější vnitřní klima prostřednictvím dostatku denního světla a čerstvého vzduchu.

VELUX se udržitelným bydlením zabývá již od roku 1999. Už v té době se účastnila prvních experimentů. Prvotní cíl – snížení energetické spotřeby budov se postupem času vyvinul v komplexnější pojetí stavby: ačkoli je třeba stavět v souladu s životním prostředím, musíme zároveň lpět i na zdraví a vnitřní pohodě obyvatel těchto staveb.

Udržitelné bydlení nikdy nesmí být výhradně otázkou pohodlí či úspory, vždy ho musí provázet snaha najít řešení, která prospějí jak lidem, tak planetě.

V roce 2009 proto společnost představila program Model Home 2020 zahrnující šest budov v pěti evropských zemích. Tento projekt přinesl velké množství užitečných poznatků, které se týkají zejména inovativního způsobu bydlení, založeného na principech aktivního domu. Takový dům funkčně kombinuje pohodlí, energetickou úsporu i ohleduplnost vůči životnímu prostředí.

Když tyto aktivní domy obydlely rodiny dobrovolníků, monitorovali u nich vědci nejen pocit osobní spokojenosti, ale zaměřili se také na vnitřní klima domu a spotřebu energie.

Ukázalo se, že velké množství denního světla, které do vnitřních prostor propouštěla rozměrná okna (pokrývající cca 30-50 % obytného prostoru), způsobilo zlepšení nálady a výkonnosti obyvatel domu.

„Právní předpisy, které se týkají budov či bytové výstavby, by měly zahrnovat 
normy pro energetickou úspornost, ale nikdy na úkor zdraví nebo pohody lidí, kteří v nich žijí. Energetická úspornost a zdravé vnitřní klima by měly jít ruku v ruce 
s dostatkem denního světla a čerstvého vzduchu. Program Model Home 2020 
je přesvědčivým důkazem, že to je možné. Intenzivní přísun denního světla spolu 
s čerstvým vzduchem zlepšily zdraví rodin, které žily v uhlíkově neutrálních domech Model Home 2020,” shrnuje poznatky z projektu Michael K. Rasmussen, marketingový ředitel VELUX Group.

Společnost VELUX ale není jediná, kdo se tímto tématem zabývá. S nadšením se zapojila i řada architektů, stavitelů, politiků, konkrétních výrobců, ale také vědců či univerzitních pracovníků, kteří se podíleli na vzniku průkopnického a přelomového řešení, založeného na principu aktivního domu.


Příkladem je Fraunhofer Institut, který v loňském roce uveřejnil studii, podle níž přes 80 milionů Evropanů žije ve zdraví škodlivých a vlhkých budovách. Kvůli tomu 
se u nich zvyšuje riziko výskytu respiračních onemocnění, například astmatu. Odborná zpráva rovněž uvádí, že lidé tráví v průměru až 90 % veškerého času uvnitř budov.

Právě proto je potřeba komfortního vnitřního prostředí tolik důležitá. Jak studie dále uvádí, u dětí, které se pohybují ve zdravém vnitřním klimatu, vzrůstá schopnost učení zhruba o 15 procent. Zajímavým zjištěním je i závěr, že 90 % 
evropské zástavby vyžaduje renovaci v souladu s udržitelným bydlením.

Jak důležité je zdravé vnitřní klima v budovách?

„Zcela zásadní. Více než 90 % života trávíme ve vnitřním prostředí. Proto 
by interiéry měly být světlé, teplé a neměly by škodit zdraví. Zdravé vnitřní 
prostředí by však mělo být zohledňováno se stejným úsilím jako snaha o ohledu-plnost k životnímu prostředí a úsporu nákladů. A právě tato vyváženost je největší předností projektu Model Home 2020, který se soustředí na potřeby uživatelů stejně jako na fyzické či technické dopady,” říká Peter Holzer, inženýr, nadšený vědec
a konzultant v oboru.

Z průzkumu společnosti VELUX jednoznačně vyplývá, že si Evropané velmi dobře uvědomují, jak důležitý je čerstvý vzduch spolu s dostatkem denního světla pro zdraví a duševní pohodu. Navíc se ukazuje, že jsou obyvatelé Evropy ochotní a připravení věnovat se vylepšení svého bydlení a investovat do něj.

VELUX tak může ve své cestě za udržitelným bydlením napříč Evropou směle pokračovat. Dalším inovativním a zajímavým projektem, do něhož se společnost aktuálně pouští, 
je RenovActive – návrh řešení pro sociální bydlení v Belgii.

tisková zpráva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *