Ekologické bydlení

Rodinný dům, nízkoenergetické bydlení, zelená úsporám
   hledat:
29.
Říj

Výfukové zplodiny nikomu moc nevoní a jak se ukazuje, včelám teprve ne. Nedávná studie univerzity v Southamptonu se zaměřila na další výzkum příčin mizejících opylovačů, tentokrát ve vztahu ke znečištěnému ovzduší způsobovaném automobily. Výsledky prokázaly, že vystavení včel běžným polutantům v ovzduší negativně ovlivňuje jejich schopnost vnímat vůně rostlin.

Pachové senzory včel jsou příliš citlivé, aby ustály přítomnost výfukových plynů v ovzduší. foto: Charles Rondeau, licence public domain, publicdomainpictures.net

Pachové senzory včel jsou příliš citlivé, aby ustály přítomnost výfukových plynů v ovzduší. foto: Charles Rondeau, licence public domain, publicdomainpictures.net16.
Říj

Zlepšit stav ovzduší na Ostravsku se daří jen velmi pomalu. Technologie, která může již dnes chránit lidi v interiéru před většinou nebezpečných látek rozptýlených ve vzduchu, však existuje. Je jí fotokatalytické čistění vzduchu. Vývojem fotokatalytických nátěrových hmot se zabývá česká nanotechnologická firma Advanced Materials-JTJ s.r.o.

Vítkovické železárny jsou podnik těžkého strojírenství, který je unikátní svou polohou přímo v městské zástavbě v Ostravě-Vítkovicích. foto: Ostrava.cz

Vítkovické železárny jsou podnik těžkého strojírenství, který je unikátní svou polohou přímo v městské zástavbě v Ostravě-Vítkovicích. foto: Ostrava.cz14.
Říj

Ne každý odcházející starosta může zpětně zhodnotit výsledky své práce jako „výborné“. Starosta New Yorku Michael Bloomberg za sebou však, minimálně na poli životního prostředí a čistoty vzduchu ve městě, zanechal nesmazatelnou stopu. Vzduch nad zimním New Yorkem v roce 2012 byl totiž nejčistší za posledních padesát let.

Naposledy zažili Newyorčané takto čisté ovzduší před padesáti lety na Vánoce. foto: Ed Yourdon, licence  Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Naposledy zažili Newyorčané takto čisté ovzduší před padesáti lety na Vánoce. foto: Ed Yourdon, licence Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic07.
Říj

Měst, která v České republice trápí zhoršené ovzduší, je celá řada. Ostrava je jedním z nich. V Moravskoslezském kraji je alarmující stav způsoben kombinací negativních dopadů z průmyslové výroby, dopravy, lokálních topenišť a imisí přicházejících z Polska.

Andrzej Santarius z AWT-Rekultivace (vlevo) a zástupce starosty Dalibor Madej sází strom v Ostravě-Třebovicích. foto: Ostrava

Andrzej Santarius z AWT-Rekultivace (vlevo) a zástupce starosty Dalibor Madej sází strom v Ostravě-Třebovicích. foto: Ostrava30.
Čvc

Dle zprávy o kvalitě ovzduší v Evropě vydané Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) je téměř třetina obyvatel evropských měst vystavena nadměrné koncentraci prašných částic (PM). Právě ty nejvíce znečišťují ovzduší. Spolu se vzduchem je vdechujeme do dýchacího ústrojí. V důsledku toho pak může dojít k poškození zdraví.

Plzeň. Téměř třetina obyvatel evropských měst je vystavena vyšším emisím, než jsou limity EU. foto: Martin Šírková/Ekobydlení.eu

Plzeň. Téměř třetina obyvatel evropských měst je vystavena vyšším emisím, než jsou limity EU. foto: Martin Šírková/Ekobydlení.eu25.
Čvn

Po sérii velkých protestů v různých částech země se čínská vláda rozhodla přikročit k tvrdším opatřením proti znečišťovatelům životního prostředí. Kvalita ovzduší a vody v zemi je místy skutečně alarmující a lidé se bouří. Proto se Nejvyšší lidový soud a Úřad státní prokuratury rozhodli re-interpretovat zákon, respektive dosavadní stanovená kritéria a postihy, za úmyslné znečišťování životního prostředí.

V Číně si až dosud s průmyslovým znečištěním životního prostředí příliš hlavu nelámali. To se teď má změnit. Pomohou drakonické tresty? foto: High Contrast, licence Creative Commons Attribution 2.0 Germany

V Číně si až dosud s průmyslovým znečištěním životního prostředí příliš hlavu nelámali. To se teď má změnit. Pomohou drakonické tresty? foto: High Contrast, licence Creative Commons Attribution 2.0 Germany20.
Kvě

Ocelářská společnost ArcelorMittal Ostrava zahájila finální etapu optimalizace procesu odsíření koksárenského plynu. Do konce roku huť plánuje na koksovně uvést do provozu dvě nová zařízení, která sníží koncentraci sulfanu ve vyčištěném koksárenském plynu.

Pračka v koksovně ArcelorMittal v Ostravě těsně před demontáží, foto: AccelorMittal

Pračka v koksovně ArcelorMittal v Ostravě těsně před demontáží, foto: AccelorMittal04.
Led

Vliv kvality ovzduší na lidské zdraví, to je vděčné téma. Přesto se až dosud nepodařilo realizovat výzkum, který by jednoznačně potvrdil úměru mezi čistějším povětřím ve městech a prodloužením průměrné délky lidského života. Teprve letos uveřejnila skupina výzkumníků z Harvardu výsledky sedmiletého monitoringu, který prokázal, že zlepšení stavu ovzduší zvýšilo i „kondiční standard“ a délku života obyvatel v USA.

Kvalita ovzduší se přímo promítá i do prodloužené délky života. Zdroj: Cires, Colorado.edu

Kvalita ovzduší se přímo promítá i do prodloužené délky života. Zdroj: Cires, Colorado.edu
 

Ekologické bydleníMagazín Ekologické bydlení vydává Chamanne s.r.o. ISSN 1803-0211. RSS Mediálně zastupuje Impression Media. Naše další projekty Hybrid.cz