České nanotechnologie pomáhají zlepšovat vzduch ve školkách na Ostravsku

Zlepšit stav ovzduší na Ostravsku se daří jen velmi pomalu. Technologie, která může již dnes chránit lidi v interiéru před většinou nebezpečných látek rozptýlených ve vzduchu, však existuje. Je jí fotokatalytické čistění vzduchu. Vývojem fotokatalytických nátěrových hmot se zabývá česká nanotechnologická firma Advanced Materials-JTJ s.r.o.

Vítkovické železárny jsou podnik těžkého strojírenství, který je unikátní svou polohou přímo v městské zástavbě v Ostravě-Vítkovicích. foto: Ostrava.cz
Vítkovické železárny jsou podnik těžkého strojírenství, který je unikátní svou polohou přímo v městské zástavbě v Ostravě-Vítkovicích. foto: Ostrava.cz

Blíží se zima a s ní období smogových situací ve velkých městech a průmyslových oblastech. Mimořádné znečistění ovzduší na Ostravsku se projevuje zejména v době inverzního počasí, kdy dochází k výraznému překračování imisních limitů. Vzduch plný škodlivin představuje zvýšené riziko zejména pro malé děti, seniory a lidi nemocné nebo s oslabenou imunitou.

Výzkumy prováděné na Ostravsku Akademií věd prokázaly jednoznačnou souvislost mezi zvýšenou nemocností rizikových skupin obyvatel a jejich vystavením nebezpečným látkám rozptýleným ve znečistěném ovzduší.

Průlom přináší 2. generace nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem – funkční nátěry PROTECTAM FN® (FN®), které vyvinula, patentovala a vyrábí společnost AMJTJ. Povrch vytvořený FN® nejenom účinně čistí vzduch od škodlivin, alergenů a nepříjemných pachů, ale také účinně likviduje mikroorganismy včetně virů a bakterií působících závažná onemocnění.

V letošním roce budou na Ostravsku chráněny před škodlivými látkami a přenosem infekcí děti ve dvou mateřských školách.

Efekt nátěrů v Mateřské škole v Paskově je měřen Zdravotním ústavem v Ostravě. Měření prokázalo, že koncentrace mikroorganismů poklesla v ošetřených místnostech o 30 – 40 % a na zdech s FN® nátěry nebyly zjištěny mikroorganismy žádné – došlo tedy k jejich poklesu o 100 %.

Podle vyjádření ředitelky školky Libuše Klimundové se efekt nátěrů projevil ve snížení nemocnosti dětí. Ve svém vyjádření ředitelka uvedla: „V únoru 2013 byl zjištěn průměr docházky ještě 13,2, ale již v březnu 3013 docházka dětí stoupla o 31,8 %. A to zrovna probíhala chřipková epidemie v našem MS kraji.“

Druhou mateřskou školou, v níž jsou na Ostravsku uplatněny FN® nátěry je moderně vybavené předškolní zařízení Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě Funkční nátěry FN®, ve školkách instaloval obchodní partner Advanced Materials-JTJ společnost NANO4PEOPLE (www.nano4people.cz).

Díky vysoké antibakteriální účinnosti a schopnosti čistit vzduch nacházejí FN® nátěry využití nejenom v mateřských školách, ale také ve zdravotnických zařízeních a ordinacích lékařů.

Mezi prestižní reference jejich uplatnění v této oblasti patří aplikace realizovaná obchodním partnerem AMJTJ společností Protectam (www.protectam.cz) v soukromé oční klinice GEMINI ve Zlíně a v Praze nebo část interního oddělení Krajské nemocnice Kladno. Na rozdíl od chemických přípravků, efekt FN® nátěrů je poháněn světlem a tudíž nevyčerpatelný.

Česká nanotechnologická společnost Advanced Materials-JTJ s.r.o. (AMJTJ) zároveň v období roku 2013 uskutečňovala širokou řadu dalších aktivit. Spoluiniciovala například vznik České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu.

Organizace sdružuje právnické osoby zabývající se výzkumem, vývojem, výrobou, aplikacemi a obchodem s fotokatalytickými produkty. ČSAF (v pořadí sedmá fotokatalytická společnost na světě) pracuje samostatně a zároveň se integruje do mezinárodních struktur za účelem využití fotokatalytického efektu a ochrany spotřebitelů.

AMJTJ byl v USA udělen patent na proces výroby nanočástic TiO2. Kromě široké škály využití nanočástic od fotokatalýzy až po kosmetiku, uplatnění patentovaného know-how výrazně sníží náklady průmyslové výroby nano-TiO2 a umožní použití fotokatalýzy pro ochranu životního prostředí, rozvoj nových aplikací pro dekontaminaci vzduchu, vody a půdy a jako náhražku některých pesticidů v zemědělství.

Patentovaný proces představuje přelomovou nízkonákladovou výrobu nanočástic TiO2 vysoké kvality. Dalším letošním úspěchem bylo udělení kanadského patentu chránícího funkční nátěry FN®.

Firma se také letos podílela na řešení dvou mezinárodních výzkumných projektů. První z nich – AQUA-PULSE (www.aqua-pulse.org) se zabýval vývojem fotokatalytické technologie čistění vody s využitím UV LED světelných zdrojů.

Projektu se kromě AMJTJ zúčastnily 3 zahraniční vysoké školy: Technologisk Institute (Norsko), Cork Institute of Technology (Irsko), University of Ulster (Severní Irsko) a další dvě zahraniční firmy: Epi-Light, Irsko a Unik Filtersystems (Norsko).

Společnost AMJTJ zajišťovala v projektu materiály pro vytvoření fotokatalytických povrchů v zařízeních pro čištění vody. Projekt, mimo jiné, ověřil vysoké účinnosti FN i pro náročnou úpravu vody v akváriích a byl úspěšně ukončen v srpnu tohoto roku.

Druhým výzkumným grantem (projektem) na kterém se AMJTJ podílí je „4G-PHOTOCAT“ (www.4g-photocat.eu). AMJTJ se v něm účastní jako člen konsorcia sedmi výzkumných a tří průmyslových partnerů z pěti zemí EU (Německo, Velká Británie, Česká republika, Polsko a Finsko) a dvou zemí ASEAN (Malaysie a Vietnam).

Cílem projektu je vyvinout novou generaci nanotechnologických fotokatalytických zařízení pro sluncem poháněnou nízkonákladovou dekontaminaci vody od DDT, dioxinů a dalších nebezpečných látek.

Uplatnění výsledků projektu má jak mimořádný význam pro životní prostředí a zdraví lidí v asijských zemích, které se účastní projektu, tak i pro evropské účastníky, kterým otevírá dveře na zajímavý trh asijských zemí.

tisková zpráva

Jeden myslel na “České nanotechnologie pomáhají zlepšovat vzduch ve školkách na Ostravsku

  • 31. 10. 2013 (23.00)
    Trvalý odkaz

    Od října 2013 je díky jednomu z tatínků nanonátěrem s obsahem stříbra, který se používá zatím zkušebně do nemocnic a sanitek, natřen strop 3.třídy Základní školy PORG v Ostravě-Vítkovicích na ulici Rostislavově. Praktické dopady budou teprve zkoumány po delším časovém období. Děti budou ve stejnétřídě až do 5.ročníku, tak uvidíme.

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *