Čínská solární energetika je soběstačná, podpora končí

Čína se na samém sklonku milénia rozhodla pro radikální změnu vlastního energetického kurzu. Prakticky od roku 2000 můžeme neustále číst o dalších pokrocích Říše středu v plnění svých ambiciózních cílů.

„Čína se do další pětiletky zříká dosavadní masivní podpory solární energetiky.“ Zdroj: Jonáš Bambas
„Čína se do další pětiletky zříká dosavadní masivní podpory solární energetiky.“ Zdroj: Jonáš Bambas

O tom, že se země s více než 1,3 miliardami obyvatel stala světovým tahounem na poli větrné a solární energetiky, dnes už není pochyb. A protože i sami Číňané již považují sektor solární energetiky za dostatečně vyspělý, nehodlají už nadále podporovat a zvýhodňovat jednotlivé projekty tak výrazně, jako dosud.

Rudá Čína proto v rámci své v pořadí již patnácté pětiletky, stanovené pro rozmezí let 2016 – 2020, nehodlá udržovat vysokou státní finanční podporu solárním projektům, jako dosud. Prvním krokem má být snížení vysokých výkupních tarifů, druhým pak omezení dosavadní podpory výrobcům.

Příspěvky a dotace by měly doběhnout v rámci přednastavených a nasmlouvaných termínů, nejpozději do konce roku 2020 by však měl sektor solární energetiky stát už zcela ekonomicky soběstačně, takříkajíc na vlastních nohách.

Do roku 2015 překoná instalovaný výkon čínských solárních elektráren 35 GW, a prozatím se zdá, že do roku 2020 bude pokořena i hranice 65 GW. Za těchto podmínek je prý zbytečné i nadále stejně intenzivně motivovat další investory, podnikatele a výrobce.

Mezi další důvody vedoucí k připravovanému omezení vládní podpory se řadí i rapidní snížení ceny modulů, které učinilo solární energetiku velmi dostupnou záležitostí. Čína se přesto ani v nejmenším nevzdává svého plánu ze začátku roku 2000, kterým je snížení uhlíkových emisí o 40-45 % (do roku 2020) oproti stavu v roce 2005.

I nadále v něm hodlá pokračovat, ale počínaje rokem 2016 zatlačí spíše na národní trh s emisními povolenkami pro výrobní podniky, a také zacílí na snižování spotřeby uhlí. Nastavené podmínky pro „žrouty uhlí“, majoritní průmyslové spotřebitele uhlí, mají být prý natolik nelichotivé, aby se pro ně samy obnovitelné zdroje energie staly tou samozřejmou lepší volbou.

Zahraniční analytici hodnotí tento předběžný plán Číny jako velmi slibný, především díky provázanosti politiky zavádění obnovitelných zdrojů energie a politiky snižování emisí tržními mechanismy.

Sdílet: