Prezident Obama chce také šetřit zemi pro příští generaci

Znovuzvolený prezident Barack Obama včera při svém inauguračním projevu zmínil řadu výzev, které stojí nejen před USA. Mezi důležitá témata zařadil také nutnost hledání řešení pro klimatickou změnu nebo postupné nahrazení fosilních paliv čistými zdroji energie.

Barack Obama, znovuzvolený prezident USA, při své druhé inauguraci, foto: whitehouse.gov
Barack Obama, znovuzvolený prezident USA, při své druhé inauguraci, foto: whitehouse.gov

Barack Obama, znovuzvolený prezident konkrétně uvedl:

„Budeme reagovat na hrozbu klimatických změn, protože víme, že pokud neuspějeme, zradíme tím naše děti a budoucí generace. I když někteří stále mohou popírat postoje vědy, tak se nikdo nemůže vyhnout ničivým dopadům požárů, ochromujících such, a silných bouří.“

„Cesta k udržitelným zdrojům energie bude dlouhá a někdy obtížná. Ale Amerika nemůže odporovat této proměně, musíme ji vést.“

Zelená energetika má již výborné výsledky v předchozím období prezidenta Obamy. Například v roce 2012 připadla polovina z nově spuštěných zdrojů právě na obnovitelné zdroje. Z celkových téměř 13 000 MW tvořily z většiny větrné turbíny (přes 10 500 MW), solární (téměř 1 500 MW), biomasa (550 MW) a geotermálních zdrojů (necelých 100 MW).

Na obnovitelné zdroje připadá aktuálně asi 13%í podíl na spotřebě elektrické energie ve Spojených státech.

„Zařazení témat ochrany klimatu i postupné přeměny energetiky vedle dalších klíčových okruhů, jako je reforma zdravotnického systému, občanských práv nebo zahraniční politiky, řadí prezidenta Obamu k progresivním politikům světa,“ říká Martin Sedlák, předseda Aliance pro energetickou soběstačnost.

„V růstu udržitelných zdrojů se skrývají nová pracovní místa a důležité impulsy pro ekonomiku i zvyšování energetické soběstačnosti států. Projev prezidenta Obamy by mohl inspirovat také české kandidáty na prezidenta. Ti se zatím z většiny zabývají vlastní minulostí, na místo debaty o budoucí podobě Česka,“ doplňuje Martin Sedlák.

tisková zpráva
Sdílet: