Stane se budoucností Keni voda nebo geotermální zařízení?

Keňa se řadí mezi ty šťastné země, které mají ideální podmínky k využívání čistých a obnovitelných zdrojů energie. Zásadní je tu dostupnost přírodního zdroje tektonického pnutí, tedy Velké příkopové propadliny, jež se v délce mnoha set kilometrů vine celým státem.

„Dělníci při rekonstrukčních pracech na geotermálním zařízení Olkaria I.“ Zdroj: Lydur Skulason
„Dělníci při rekonstrukčních pracech na geotermálním zařízení Olkaria I.“ Zdroj: Lydur Skulason

Velká příkopová propadliny představuje souhrnný využitelný potenciál přesahující 10 000 MW. Keňa usilovně pracuje na tom, aby tento zdroj neležel zbytečně ladem, a jako první země Afriky se pustila do stavby geotermálních elektráren.

Jak si Keňa ve vztahu ke geotermální energii stojí? Společnost KenGen, plným názvem Kenya Electricity Generating Co., je jedním z majoritních provozovatelů. Je vlastníkem tří velkých elektráren, disponuje 70 % spoluúčastí státu, a řadí se mezi největší specialisty.

Úspory ve státním rozpočtu, které plynou z provozu jejich zařízení, jsou vyčísleny na 24 milionů dolarů měsíčně. KenGen má pod palcem výrobu téměř poloviny elektřiny v celé zemi, ale tři čtvrtiny obyvatel tu stále ještě přístup k elektrické energii ještě nemá.

Poptávku na jedné straně a přístupnost k ekologickému zdroji na straně druhé chce KenGen řešit instalací dalších zařízení. Zařízení společnosti KenGen, tedy elektrárny Olkaria II (150 MW) a Olkaria IV (140 MW) mají slušný výkon, ale navýšení jejich kapacity zdá se nepřipadá z technického hlediska v úvahu. Výjimkou je elektrárna Olkaria I (výkon 185 MW), která byla aktuálně s velkým přispěním zahraničních investorů rekonstruována.

Geotermální elektrárna Olkaria III (110 MW) je v držení soukromého provozovatele, a na stejné úrovni jako KenGen už nikdo v zemi nepracuje. Určité signály přichází z Eburru, v jehož okolí stojí dva pokusné vrty společnosti Oserian DC (o výkonu 2,5 MW a 3,0 MW), ale reálněji než další geotermální elektrárny se do dalších let jeví rozšíření kapacit hydroelektráren, odkud Keňa získává 30-40 % národní spotřeby.

V současnosti činí národní výkon 1664 MW, ale do roku 2017 by chtěla zvýšit výkon na 5 000 MW. Pokud by se to podařilo, ať už to bude s využitím vodních elektráren nebo geotermálních zařízení, stala by se Keňa africkou zemí s největším podílem OZE v národním mixu vůbec.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *