Keř z Filipín umí dekontaminovat půdu

Ekologická zátěž opuštěných průmyslových závodů, starých důlních výsypek či odkališť je problémem, který řeší téměř každá země světa. Kontaminaci půdy těžkými kovy lze sice řešit technicky, odtěžením, nebo biologickou remediací, dosud se ale tyto procesy řadí mezi finančně velmi nákladné a časově náročné. Změnit by to ale mohla nenápadná filipínská křovina, které kovy v půdě vůbec nevadí.

"Rinorea niccolifera si na přítomnosti kovů v půdě zakládá." Zdroj: Commons.wikimedia.org
„Rinorea niccolifera si na přítomnosti kovů v půdě zakládá.“ Zdroj: Commons.wikimedia.org

Ve skutečnosti je Rinorea niccolifera druhem, který si na přítomnosti kovů v půdě zakládá. Pro vědu a praktické využití objevili tento druh botanikové z Filipínské republiky teprve nedávno. Její domovina se nachází v Zambales, malé provincii ostrova Luzon.

K nemalému překvapení botaniků obsahovaly listy Rinorei kriticky velké množství toxických kovů (v sušině až 18 000 µg/g). Jen pro srovnání je to v řádu stovek až tisíců více, než kolik bylo dosud považováno za možné.

A co má keř, se kterým botanici z Univerzity v Los Bańos slaví ve světě takové úspěchy, společného s ekologickými haváriemi a opuštěnými průmyslovými objekty?

Edwino Fernando z filipínské ULB, společně se svými kolegy vidí v Rinorea niccolifera ideální rostlinu pro biologickou remediaci kontaminovaných půd. „Evolučně se tato rostlina vyvinula v druh, který cíleně vyhledával půdy s vysokým obsahem kovů, protože na nich nenarážel na konkurenci.

Výsadba tohoto druhu na kontaminovaných půdách je ideálním a nenáročným řešením. Jednoduše kovy z půdy během několika let vysaje.“ Namísto odkrývky zeminy a přečišťování by tedy stačilo vysázet jen keře z Filipín, a postupně je sklízet. Půda pod nimi by postupně ztrácela s každým rokem něco ze své jedovatosti.

Rostlin, schopných hyperakumulace těžkých kovů, existuje ve světě vícero. Schopnost účinně akumulovat ve svém těle nikl, je ale skutečnou raritou. Z celkového podílu druhů rostlin na světě je jen asi 1,5 % schopno akumulovat nikl bez fatálních důsledků.

V současné době běží již několik projektů, zaměřených na fytoremediaci (využití rostlin k odstranění polutantů z půdy). Průkopníkem v tomto oboru je univerzita v Marylandu, kde mají pokusné plochy u výsypek, založené už v roce 1970. I tady ale oceňují nevídanou schopnost Rinorea niccolifera vypořádat se tak efektivně s niklem v půdě.

Sdílet: