EPA zveřejnila seznam největších znečišťovatelů USA

Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA), obdoba ministerstva životního prostředí v USA, zveřejnila po ročním sběru dat národní seznam největších producentů skleníkových plynů. Cílem pochopitelně není „ukázat si na někoho prstem“, ale spíše přesně stanovit zastoupení znečišťovatelů v jednotlivých regionech i sférách průmyslu, včetně jejich souhrnné produkce, a tak co nejlépe definovat další kroky k efektivnímu snižování emisí do dalších let.

Seznam znečišťovatelů může sloužit i ke vzájemnému srovnání jednotlivých závodů. Zdroj: US EPA

Uveřejněný seznam je veřejně přístupný, může být tedy využit jak samosprávnými celky, tak environmentálními organizacemi i samotnými firmami pro vzájemné srovnání. Podchycuje 80 % veškeré produkce skleníkových plynů v USA, a do budoucna bude pravidelně aktualizován.

EPA ho získala díky důsledné spolupráci s 6700 subjekty. Sesbíraná data byla rozdělena pro větší přehlednost do 29 kategorií, podle velikosti a typu znečišťovatele. V seznamu nalezneme producenty skleníkových plynů i velké dodavatele fosilních paliv.

„Díky vzájemné spolupráci se nám podařilo získat transparentní a silný zdroj dat,“ chválí Gina McCarthy z EPA vytvořený seznam. „Nyní přesně víme, kde nejlépe zavést inovační technologie, a kde se zaměřit například na snížení spotřeby pohonných hmot. Systém nám umožňuje identifikovat zařízení, místo, průmyslové odvětví i druh emisí skleníkových plynů.“ A kdo jsou tedy největší znečišťovatelé v USA?

Podle očekávání jsou největšími stacionárními zdroji znečištění elektrárny. Pro atmosféru představují ekvivalent čistého přídavku 2324 milionů tun CO2 ročně, zatímco rafinérie se podílejí na emisích oxidu uhličitého 183 miliony tun. Za velké znečišťovatele byli v registru označeni producenti skleníkových plynů v míře přesahující 7 milionů tun ročně. Těch je v databázi rovná stovka.

Žebříček skleníkových plynů vede CO2 s 95 %, metanu jsou 4 %, zbytek tvoří oxid dusný a fluorované plyny. Z dlouhodobého pozorování plyne, že se produkce skleníkových plynů v USA nezmenšuje.

Mezi lety 2005-2007 sice nebyl zaznamenán nárůst, ale v loňském roce se průměrné emise zvýšily o 213 milionů tun, tedy o 3,9 %. Téměř čtyřprocentní skokový nárůst je největším od roku 1988. Největším problémem zůstává podle statistiky i do dalších let spalování fosilních paliv.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *