Důsledky znečištění vod po povodních

Velká voda v České republice vypláchla kanály i žumpy. Některé čističky odpadních vod přetekly. Kvůli povodním bylo znečištěno zhruba 3000 studní, 72 veřejných vodovodů a přes 30 000 lidí přišlo o zdroj pitné vody.

Povodeň v Novém Kníně 2. června 2013 - Tyršova ulice, foto: Miloš Hlávka, licence Creative Commons
Povodeň v Novém Kníně 2. června 2013 – Tyršova ulice, foto: Miloš Hlávka, licence Creative Commons

Nepříliš povzbudivé informace zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) a hygienici. U primárních zdrojů pitné vody odebírají pracovníci krajských hygienických stanic vzorky vody, které pečlivě testují. Pak vyhodnocují, jestli může být voda označena jako pitná nebo je potřeba zajistit občanům náhradní zdroje pitné vody.

Testování zajišťuje MZ ČR a je poskytováno obcím bezplatně. Vlastníci soukromých studní by měli vodu vyčerpat a celou studni i čerpadlo důkladně vyčistit, vydesinfikovat a nechat si udělat rozbor vody. Zabrání tím infekci, ke které by mohlo dojít pitím znečištěné vody. Před tím varuje hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.

Potraviny, které byly ve styku se záplavovou vodou, doporučuje Státní veterinární správa vyhodit. Ani desinfekce neporušených obalů by nemusela být důsledná a třeba skrz závit lahve by mohlo dojít ke kontaminaci potravy nebo nápoje.

Josef Duben, mluvčí Státní veterinární správy, uvedl, že voda mohla kontaminovat kromě potravin i krmivo a stelivo pro zvířata. Většina skladů s potravinami byla prý po zkušenostech s povodněmi z roku 2002 včas vyklizena a zásoby uchráněny před znečištěnou vodou.

Duben dále odhaduje, že z protržených rybníků v Jižních Čechách se ztratilo kolem 10 000 pstruhů. Během povodní byly evakuováno tisíce zvířat. Mezi nimi se nacházelo přes 1000 zvířat ze zoologické zahrady a 222 koní v Praze, 180 selat v Jihočeském kraji, 150 krav a 53 koní v Ústeckém kraji.

MZ ČR zajistilo prostřednictvím soukromého subjektu 40 000 litrů desinfekčních prostředků. Pro přírodu by bylo jistě vhodnější použití ekologických desinfekčních přípravků. Do jaké míry jsou prostředky použité při letošních povodních ekologické a jaký bude mít vliv jejich masivní použití na životní prostředí se zatím přesně neví.

To, že některé čističky odpadních vod povodeň zatopila a splašky se dostaly do řek, by podle názoru ekologa Jiřího Malíka nemělo mít na jejich znečištění velký vliv. Už tak hodně znečištěná voda různými vyplavenými předměty a jinými látkami se naředí přitékající vodou.

Z globálního hlediska jsou tyto povodně zanedbatelné v porovnání s objemem vody na celé naší planetě. Dle vyjádření generálního ředitele vodohospodářské společnosti Sweco Hydroprojekt, Miroslava Kosa, protékalo při povodních přes 3000 kubíků vody za vteřinu. Splašky vytékaly z čistírny v průměru 4 kubíky za vteřinu. Zředění je tedy obrovské. Téměř jedna ku tisíci. To snižuje dopad na životní prostředí.

Velká voda způsobila na mnoha místech posílení přirozeného meandrování vodních toků. To znamená, že břehy byly vymílány a koryta prohloubena. Někde mohla řeka změnit svůj tvar. Tento jev je možné pozorovat například na Berounce. Vytváří se tím biotopy pro mnoho rostlinných i živočišných organismů.

MZ ČR, eurozpravy.cz, lidovky.cz, ČT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *