Americký prezident Obama ohlási plán na pomoc životnímu prostředí

Prezident Spojených států amerických Barack Obama spolu s federální Agenturou pro ochranu životního prostředí (EPA) představil plán, který má vést k omezení produkce emisí z uhelných elektráren a celkově výraznému zlepšení kvality ovzduší v .

Čtěte více

Post-industriální regenerace v Shekou aneb městská zahrada

Přiblížit šedivým metropolím kus světa za hranicemi mrakodrapů, podpořit myšlenku městského zemědělství, a nabídnout lidem kontakt s opomíjenou venkovskou realitou. „Města rostou jako stromy, ale svými kořeny se pořád drží venkova,“ říká trochu poeticky Sam Wong, jeden ze členů designérského …

Čtěte více

Z amerických plynovodů uniká výrazně více metanu, potvrzuje studie

Z potrubního systému rozvodu zemního plynu ve Spojených státech uniká mnohem více metanu, než si dosud byli jeho provozovatelé schopni připustit. S tímto varovným zjištěním přichází výzkumníci ze Stanfordovy univerzity, kteří se podívali na zoubek více než dvěma stovkám studií, …

Čtěte více

Řekové zatopí znečištěnému ovzduší elektřinou zdarma

Topit v kamnech úplně vším co vám přijde pod ruku není ten nejšťastnější nápad. Zatímco v Čechách doprovází typický zápach spálené gumy a štiplavý dým v ovzduší některé venkovské regiony, kde to ještě obyvatelům nedošlo, povětšinou už u nás na …

Čtěte více

Ostrava má řadu projektů na zlepšení ovzduší, chystá se i modernizace oceláren

Měst, která v České republice trápí zhoršené ovzduší, je celá řada. Ostrava je jedním z nich. V Moravskoslezském kraji je alarmující stav způsoben kombinací negativních dopadů z průmyslové výroby, dopravy, lokálních topenišť a imisí přicházejících z Polska.

Čtěte více

Namísto emisí teď budou komíny produkovat cihly

Austrálie sice obvykle nestojí na světové špici inovativních ekologických technologií, ale její nově vznikající projekt by je právě na tento vrchol dostat mohl. Představte si, že by namísto kouře plného zplodin produkovaly všechny tepelné elektrárny obyčejné cihly. Jedním razantním …

Čtěte více

Co způsobují škodlivé látky ve znečištěném ovzduší

Dle zprávy o kvalitě ovzduší v Evropě vydané Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) je téměř třetina obyvatel evropských měst vystavena nadměrné koncentraci prašných částic (PM). Právě ty nejvíce znečišťují ovzduší. Spolu se vzduchem je vdechujeme do dýchacího ústrojí. V

Čtěte více