Hamburk do dvaceti let odepíše auta v centru

Do dvaceti let nebudete v Hamburku potřebovat . Takový cíl si vytýčili městští plánovači pro další dvě dekády, s tím že se pokusí propojit stávající a nově budované parky, zahrady, příměstské lesy a hřbitovy s pěšími zónami a cyklostezkami.

„Město, ve kterém dnes narazíte na 2043 mostů, se propojí zelenými koridory. foto: Hamburk
„Město, ve kterém dnes narazíte na 2043 mostů, se propojí zelenými koridory. foto: Hamburk

Nově vytvořená síť má pokrýt 40 % rozlohy druhého největšího německého města, a učinit tak zde automobilovou dopravu zcela zbytečnou.

Zatímco jinde podléhají podobné ozeleňovací vize přísným direktivám, například zákazů, či omezením vjezdu osobních vozů do centra, Němci to tentokrát zkouší jinak.

Tím, že vytvoří fungující alternativu a patřičně ji podpoří, učiní stávající neekologický trend nadbytečným. Tvorba Grünes Netz, tedy zelené sítě, má podpořit celkovou obyvatelnost města a vytvořit z něj zelený klenot na pobřeží.

Chodníky, cyklostezky, přemostění a průchody mají metropoli znovu navrátit lidem, ať už pěším či jezdících na kole.

Místní obyvatelé navržený plán podporují, ale není to jen díky ekologickému uvědomění. Město se totiž přímo potýká s dopady klimatických změn v takové míře, že se otázka ozelenění a „očištění“ stává životně důležitou nezbytností.

Ne každý z 1,7 milionu obyvatel Hamburku si všiml, že ve městě se za posledních šedesát let zvýšila průměrná teplota o 1,2 °C, ale to že se hladina Labe zvýšila o o dvacet centimetrů už zaznamenali všichni. Do roku 2100 se očekává zvýšení vodní hladiny o dalších 30 centimetrů, a tak jsou podobná eko-opatření vítána.

Nejenže centrum bez aut prospěje čistotě ovzduší, ale plánovaná vytvořená zelená prostranství budou sloužit také jako bezpečnostní poldry, rozlivy v případě povodní.

„Město začne žít jinak. Lidmi a pro lidi. Budete si moci užívat pikniky pod zelenými stromy, jezdit do práce a nákupy na kole, a všude se dostanete po svých,“ popisují plán městští architekti.

„Auto se vám bude hodit jen na víkendový výlet z města.“ Jejich práci nahrávají i prostorové dispozice intravilánu. Zatímco většina měst je soustředěna kolem jednoho centra, Hamburg je tvořen „jádry“ na severu a jihu.

Angelika Fritsch, mluvčí hamburské radnice, podotýká: „Zatímco jiná evropská města, jako například Kodaň nebo Londýn disponují „zeleným kruhem“, tedy pásem zeleně obkružujícím centrum, tady to bude jiné. Nebudeme oddělovat centrum od předměstí, ale vytvoříme funkční dopravní strukturu, která umožní dostat se z okrajových částí až do centra bez nutnosti startovat automobil.“

Sdílet: