USA v roce 2012 – většina nové energie z obnovitelných zdrojů

V roce 2007 Spojené státy americké vybudovaly více nových obnovitelných zdrojů, resp. s vyšším energetickým výkonem, než neobnovitelných. Institut Prometheus

Čtěte více