Nigérie jde cestou obnovitelných zdrojů

Nigérie má za sebou pogromy, revoluce i občanské války. Ze smutného historického dědictví se ale dokázala poučit a v mnoha ohledech teď překonává rychlostí vývoje řadu jiných zemí ve světě. Téměř totálně to platí v sektoru energetiky a zejména obnovitelných zdrojů energie.

Solární farma Jasper v Jihoafrické republice. foto: Solar Reserve
Solární farma Jasper v Jihoafrické republice. Podobné by mohly vyrůst také v Nigérii. foto: Solar Reserve

Nejlidnatější stát celé Afriky a v pořadí osmá nejlidnatější země světa nemá alespoň teoreticky o zdroje energie nouzi. Disponuje vydatnými zásobami ropy, uhlí i uranu, ale na těchto poněkud přežitých základech svou ekonomiku stavět nechce.

Zatím skoro 85 % domácí produkce energie připadá na spalování biomasy a odpadů, ale ani v tomto kurzu již nechce nadále pokračovat. Co je tedy nahradí? Nigerijská vláda se ze všech sil snaží, aby se zdrojem pro budoucnost jejich země staly OZE. Dokládá to i současný vývoj.

Nigerijská vláda totiž schválila regulační opatření, které ukládá domácím distributorům energie povinnost minimálního procentického podílu OZE v rozvodné síti. Tento „minimální podíl“ není rozhodně zanedbatelný.

Je to rovných 50 %. Nutno podotknout, že ta samá vláda již dříve vytvořila podmínky pro naplnění požadavku, a to motivací výrobců čisté energie formou dotačních titulů a stabilních výkupních tarifů.

Rada současně schválila, které obnovitelné zdroje (respektive o jakém výkonu) budou do akce zařazeny. Cílem je totiž motivovat menší producenty, kteří jsou schopni generovat 1-30 MW, a jejich geografické rozmístění po Nigérii má plošný charakter, na rozdíl od připravovaných shlukovitých mega-solárních farem. Sen o solární Nigérii vlastně nikdy nebyl tak blízko.

Jen za loňský rok země adoptovala instalace o celkovém výkonu 1 GW, a klíčoví partneři – společnosti SkyPower, FAS Energy – přislíbily realizaci dalších projektů o výkonu 3 GW (za zhruba pět miliard dolarů). Podobně si počíná i konglomerát amerických dodavatelů solárních řešení, který se zavázal dodat zemi do roku 2017 další 1,2 GW.

Sdílet: