Pasivní dům nemusí být dražší než běžná stavba

Pasivní dům nás může stát méně než dům s horšími technickými parametry. Vyplývá to z unikátní studie, kterou si nechalo zpracovat Centrum pasivního domu na vzorku 49 pasivních a nízkoenergetických domů postavených v letech 2009 až 2013.

I takhle může vypadat pasivní dům. foto: ing. arch. Korčák Lubomír, via Centrum pasivního domu
I takhle může vypadat pasivní dům. foto: ing. arch. Korčák Lubomír, via Centrum pasivního domu

Studie tak potvrdila zkušenosti ze zahraničí. Tedy to, že výslednou cenu domu významně neovlivňuje energetická náročnost, ale řada dalších faktorů. Doposud se přitom právě obava z vysoké ceny domů s malou energetickou náročností medializovala jako ta největší překážka pro investory. Nyní se ukázalo, že tyto názory nestojí na pevném základě.

Analýza zkoumala finanční a energetické ukazatele více než padesátky domů z celé České republiky. Porovnávala vztah mezi cenou a počtem podlaží, užitnou plochou nebo energetickou potřebou tepla na vytápění.

„Došli jsme k podobnému závěru jako nedávná studie regionální vlády z Bruselu, kde dlouhodobě podporují výstavbu energeticky šetrných budov – jasná korelace mezi standardem pasivního domu a náklady neexistuje. Bavit se můžeme pouze o dobře a špatně navržených a postavených domech,“ vysvětlil Jan Bárta.

V nové studii se objevily české pasivní domy s jednotkovou cenou 2.930 Kč/m3, ale i 8.043 Kč/m3. Měrná potřeba vytápění obou domů přitom byla podobná a z hlediska programu Nová zelená úsporám jde v obou případech o pasivní domy.

Graf 2: Náklady na výstavbu vs. potřeba tepla (zkušenosti z Bruselu). Zdroj: Grégoire Clerfayt, Head of Energy Department, Brussels Environment and Energy Agency
Graf 2: Náklady na výstavbu vs. potřeba tepla (zkušenosti z Bruselu). Zdroj: Grégoire Clerfayt, Head of Energy Department, Brussels Environment and Energy Agency

METODIKA ANALÝZY

Šetření proběhlo formou analýzy rozpočtových ukazatelů vytipovaných objektů. Objednatel zajistil sběr dat v terénu formou místních šetření a jejich předání zpracovateli. Předmětem šetření byly rodinné pasivní domy realizované v letech 2009 – 2013, celkem se jednalo o 65 objektů.

Zpracovatel následně poskytnuté údaje vyhodnotil s ohledem na jejich úplnost a relevantnost ve vztahu k zadání, tj. stanovení rozpočtového ukazatele pro pasivní domy.

Celkem bylo do detailního hodnocení postoupeno 49 objektů, z toho 31 realizovaných s lehkou konstrukcí a 18 s masivní konstrukcí. Veškeré ceny jsou bez DPH.

Objekty byly hodnoceny jako „hrubá stavba“, aby výsledky nebyly zkresleny výrazně se lišícími hodnotami konstrukcí typu podlahové konstrukce (vlysové, keramické dlaždice aj.), keramické obklady, zařizovací předměty, malby, nátěry atp. Rozsah ceny hrubé stavby v kontextu tohoto zpracování odpovídá 68,7 % ceny komplexní dodávky.

Zkoumané objekty byly dále analyzovány dle jejich konstrukce (dřevostavba /zděná) a dle roku realizace objektu.

tisková zpráva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *