USA: malé elektrárny na biomasu jako stabilizátor rozvodné sítě

Spolu s tím, jak narůstají ceny energie, volá se v USA po optimalizaci rozvodné sítě. Na významu nyní získávají malé elektrárny, které mohou zásobovat odlehlé oblasti bez potřeby tvorby a obnovy potřebné infrastruktury.

„Tato elektrárna na biomasu z britského Birminghamu generuje 10 MW. Ty z amerického venkova by mohly být menší, a také levnější.“  Zdroj: Nexterra.ca
„Tato elektrárna na biomasu z britského Birminghamu generuje 10 MW. Ty z amerického venkova by mohly být menší, a také levnější.“ Zdroj: Nexterra.ca

Univerzita v Missouri (UoM) představuje pokročilejší verzi tohoto plánu. Elektřinu by v izolovaných oblastech mohly produkovat skutečně lokální elektrárny na biomasu.

Tom Johnson a Frank Miller, profesoři v oborech zemědělství a aplikované ekonomiky na UoM shrnují hlavní myšlenku v bodech.

1) Národní rozvodná síť je přetížená.
2) Stále více Američanů přechází na obnovitelné zdroje energie, po kterých je značná poptávka.
3) Bioenergetika, tedy energie získávaná z biomasy, je na vzestupu.
4) Malé elektrárny na biomasu se stávají cenově dostupné.

Tento sousled bodů pak uzavírají s tím, že než se snažit zavést již tak přetíženou elektrifikační síť do izolovaných oblastí, za cenu nemalých nákladů a dalšího přetěžování, bylo by mnohem účelnější dát obyvatelům venkova možnost vyrábět si elektřinu individuálně.

„Vést elektřinu k lidem na venkovských farmách je neefektivní a nákladné,“ říká Johnson. „Přitom právě zemědělci mají po sklizni k dispozici velké množství využitelné biomasy. Pokud by měly přístup k elektrárnám na biomasu, mohly by si snadno celoročně zajistit samo-udržitelné a soběstačné zásobování energií.“

Ve výsledku by pak takové malé elektrárny na biomasu dokázaly stabilizovat rozvodnou síť, podpořili celonárodní ekologický trend, a vzpružily lokální ekonomiku, za předpokladu že by z farem zamířila elektřina i do nedalekých vesnic a měst.

„Lokální výroba elektřiny přijde levněji, sníží se náklady na přepravu paliva pro akumulátory a sníží se závislost na nich,“ vypočítává výhody Miller. Dále také předpokládá, že pro podnikatele z malých měst by blízký „místní“ zdroj bioenergie byl mnohem atraktivnější, než elektřina ze vzdálené a ne-ekologické uhelné elektrárny.

Realizovat takovou změnu na celonárodní úrovni ale nebude snadné, což připouštějí oba profesoři z Missouri. „Politici musí začít pracovat s lidmi z venkova, podpořit je vstřícnou legislativou a ideálně i finančními prostředky na minimální rozvoj počáteční infrastruktury,“ říká Johnson. „Náklady na vybudování několika lokálních elektráren na biomasu představují ale jen zlomek z částek, kolik by sem stálo přivézt energii odjinud.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *