Stabilizace sítě snadno a rychle

Přestože rozvodné sítě využíváme již více než 120 let, stále mají jeden zásadní nedostatek – a sice velmi omezenou schopnost skladovaní elektřiny. V praxi to znamená, že objem vyrobené elektřiny musí co nejvíce odpovídat množství spotřebovanému.

Zejména rafinerie a podobně velké výrobní podniky bývají vybaveny vlastní elektrárnou a rozvodnou sítí. Právě pro ně představuje nový systém pro odlehčení sítě značné zefektivnění provozu v případě nežádoucího rozdílu mezi objemem výroby a spotřeby elektrické energie. foto: Siemens
Zejména rafinerie a podobně velké výrobní podniky bývají vybaveny vlastní elektrárnou a rozvodnou sítí. Právě pro ně představuje nový systém pro odlehčení sítě značné zefektivnění provozu v případě nežádoucího rozdílu mezi objemem výroby a spotřeby elektrické energie. foto: Siemens

Jakmile se tato rovnováha naruší, vzniká v síti při nadměrné produkci přepětí, při nadměrné spotřebě naopak podpětí. Nicméně výsledný efekt může být v obou případech stejný – výpadek sítě.

S těmito nežádoucími stavy se naštěstí příliš často nesetkáváme, protože v národních sítích jsou výkyvy ve spotřebě a dodávce zpravidla velmi úspěšně tlumeny, například pomocí přečerpávacích elektráren.

Ty představují v současné době nejefektivnější způsob, jak uložit značné množství energie. Přečerpávací elektrárny jsou však zcela nevyhovující pro menší lokální sítě, které fungují třeba ve velkých průmyslových podnicích vybavených vlastní elektrárnou (např. rafineriích). Potřeba rovnováhy mezi vyrobenou a spotřebovanou elektřinou ovšem platí i v lokálních sítích, musí se jí tedy dosahovat jiným způsobem.

Analýza dat pro vyšší stabilitu

Aby narušení rovnováhy v menší síti nevyústilo až v kompletní výpadek dodávky, jsou v případě nouze automaticky odpojovány určité spotřebiče. Ačkoli je tím chod výrobního podniku také narušen, dopad rozhodně není tak bolestivý, jako při úplném výpadku.

Tento proces se nazývá odlehčování sítě a je běžně realizován podle předem daného scénáře. Poklesne-li například v síti frekvence, systém nedostatek detekuje a začne vypínat předem definované přístroje, dokud se síť opět neustálí.

Může se však stát, že je síť naopak odlehčena příliš a její přetrvávající nestabilita stále hrozí výpadkem. Konstruktéři společnosti Siemens proto vynalezli řešení, jak nadměrnému odlehčení sítě zabránit.

Systém lze předem připravit na všechny možné případy vzniku nestability v síti. Dojde-li pak ke skutečnému problému, systém analyzuje data ze sítě a vypne takové spotřebiče, aby se napětí bezpečně ustálilo. Jelikož je nejdůležitější zachovat plynulý provoz výrobních zařízení, vypínají se v první řadě systémy, které pro výrobu nejsou nezbytně nutné, například klimatizace či osvětlení.

Celý proces přitom netrvá déle než jednu desetinu vteřiny. Takto krátkých reakčních časů lze docílit zejména díky použití optických vláken, jimiž jsou data přenášena v rámci speciální ethernetové sítě.

tisková zpráva
Sdílet: