Gravitační úložiště elektrické energie

Ukládaní ve velkém měřítku. Pokud budeme chtít v budoucnu rozvíjet , není jiná cesta, než problém skladování elektřiny vyřešit. Možný způsob nám ukazuje firma Gravity Power, která představila veřejnosti nový systém skladování elektrické energie nazvaný Gravity Power Modules. Systém využívající jednoduché mechaniky a gravitace má potenciál ukládat elektrickou energii až v řádu gigawattů.  

“Gravity


Hlavním prvkem zařízení je rozměrná šachta kruhového půdorysu, ve které se pohybuje ohromný betonový píst. Vedle hlavní šachty je souběžně umístěna šachta menšího průměru, která je s hlavní větší šachtou propojena na dně a u povrchu. Celý okruh je naplněn vodou, která slouží jako pracovní médium.

Princip ukládání elektrické energie je pak následovný: Při přebytku elektřiny v vhání vodní čerpadlo vodu pod píst a zvedá ho směrem vzhůru. Poloha pístu v šachtě nám tak určuje množství energie, kterou máme v soustavě uloženou.

Pokud chceme elektrickou energii ze systému získat, necháme působit píst na vodní sloupec. Voda je vháněna přes vedlejší šachtu skrze vodní turbínu, která je napojena na elektrické energie. Při výrobě elektrické energie tak zařízení vlastně připomíná vodní přečerpávací elektrárnu.

Gravity Power Modules
diagram:powermag.com

Firma předpokládá, že by ukládání elektrické energie probíhalo v systému více šachet. Například na ploše zhruba 150×150 m by při kombinaci několika šachet bylo možné teoreticky vytvořit skladovací místo až pro 2 GWh elektrické energie. Účinnost přeměny energie by dosahovala 75 – 80 %.

Oproti zmiňovaným klasickým přečerpávacím nádržím jsou náklady na vybudování úložiště asi o 50 % vyšší. Avšak vyšší cenu vynahrazují podstatné přednosti. Zařízení Gravity Power Modules je kompaktnější a zabírá zlomek plochy potřebné k vybudování přečerpávací vodní elektrárny.

Důležitá je také možnost stavby prakticky na libovolném místě a to bez negativných zásahů do okolní krajiny a okolního ekosystému.

powermag.com
Sdílet: