Obnovitelné zdroje budou do dvou let o 40 % levnější

Zpráva nesoucí titul „Cena výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v roce 2014“, kterou uveřejnila Mezinárodní agentura pro obnovitelné energie (IRENA), předpovídá, že v následujících dvou letech budeme svědky poklesu cen obnovitelných zdrojů energie až o 40 %. Odkud se tyto optimistické odhady, které zazněly i na konferenci v Abu Dhabi, berou?

První britská plovoucí solární farma nedaleko Berkshire. Zdroj: UK Floating Solar
První britská plovoucí solární farma nedaleko Berkshire. Zdroj: UK Floating Solar

Pokles ceny solární energie o 40 %, a pro energetické zhodnocení biomasy, hydroelektrárny, geotermální zdroje a příbřežní elektrárny alespoň takový pokles ceny, že tyto zdroje učiní konkurenceschopné vůči fosilním zdrojům první generace. Zní to velmi pozitivně, až je to téměř k neuvěření.

Jistě, v posledních letech jsme byli několikrát u toho, když se skokově (o 25%) měnila cena OZE v zahraničí, ale předpokládaný pokles o 40 %? Zpráva čerpá především z dat publikovaných Deutsche Bank, která vývoj evropského i světového trhu pečlivě sleduje. Němečtí bankéři předpokládají, že parita sítě na solárních trzích v roce 2017 dosáhne 80 %.

Vychází přitom z aktuálních dat, tak i srovnání dlouhodobého vývoje trendů. Na základě těchto zdrojů informací pak předkládá vlastní srovnání předpokládaného scénáře. Nebude to sice tak slavné, jako mezi lety 2010-2014, kdy cena domácích uživatelských solárně-fotovoltaických řešení poklesla za sledované období o 50 – 75 %, přesto se cena přiblíží hranici 0,08 $ za vyrobenou kilowatthodinu.

Ostatně, v řadě zemí (Francie, Německo, Austrálie) je v současnosti cena elektřiny vyrobené v domácích střešních elektrárnách nižší, než cena elektřiny ze sítě. I tyto ceny ale budou v dalších letech klesat. Dalším významným zdrojem dat a informací pro zprávu byla srovnávací databáze Renew Economy. Ta se týká především ne-solárních alternativních zdrojů energie.

„Průměrná cena energie získané z větrných elektráren se pohybuje od 0,06 $/ kWh v Číně a Asii, po 0,09 $/ kWh v Africe. Severní Amerika má rovněž řadu projektů větrné energetiky, které jsou schopné obstát v konkurenci s jinými, konvenčními zdroji, a průměrnou cenou 0,07 $/ kWh jsou neméně atraktivní,“ píše IRENA v kapitole o vývoji cen dalších čistých zdrojů energie.

Slibná do dalších let má být ale i geotermální energie či biomasa. Takové závěry se ne každému posluchači konference, zvláště pak těm z pořadatelských Spojených arabských emirátů, líbí.

Jak ale podotýká Adnan Amin, vedoucí agentury IRENA: „Právě teď, kdy je ropa zásadním prvkem ekonomiky naší země (tj. Emirátů), je zapotřebí tyto informace slyšet. Ještě nikdy totiž nebylo tak snadné vyvarovat se negativních důsledků klimatických změn, ještě nikdy tu nebylo tak dostupné, efektivní a levné řešení, které spolu s tvorbou energie poskytuje i pracovní místa a stabilizaci ekonomiky, jako nyní, s obnovitelnými zdroji energie.“

Sdílet: