Kolik vody spotřebují tepelné elektrárny?

K čemu je dobrá voda? K pití a mytí, odpoví každé dítě. A právě v této jednoduché logice se nese i náš další život a kontakt s vodou, kterou jsme schopni možná časem rozlišit na užitkovou, dešťovou nebo odpadní. Mezinárodní energetická agentura (IEA) varuje, že se právě s takovým jednoduchým přístupem se můžeme brzy ocitnout na suchu.

Čistá sladká voda se může v nedaleké budoucnosti stát velmi nedostatkovým zbožím, foto: Krappweis/sxc.hu
Čistá sladká voda se může v nedaleké budoucnosti stát velmi nedostatkovým zbožím, foto: Krappweis/sxc.hu

Když přijde na řešení otázek výhod a nevýhod jednotlivých zdrojů energie, obvykle se totiž pozapomene u tepelných elektráren na jeden podstatný fakt. A tím je spotřeba vody. Ročně jsou to přitom miliardy kubíků, které energetické kolosy odčerpávají z jezer a říčních toků, aby je proměnili páru.

Řada procesů výroby elektřiny si totiž vyžaduje chlazení a zavlažování. Tato voda nemizí pochopitelně ze zemského povrchu navždy, jen se díky spotřebě, evaporaci či znečištění stane dočasně nedostupnou.

Uhelné elektrárny a ti ostatní

Zatímco v dnešních dnech lze vyčíslit tuto spotřebu hodnotou 66 BCM (miliard kubíků vody), podle IEA se může za stávajícího vývoje trendů tato hodnota vyšplhat až na 135 BCM do roku 2035.

Přibližně polovina z této hodnoty připadá na provoz uhelných tepelných elektráren, a dalších 30 % pak procesy spojené s produkcí biopaliv.

Jen pro představu uvádějí lidé z IEA, že oněch 135 BCM je ekvivalentem devadesátidenního průtoku řeky Mississippi, anebo čtyřnásobek objemu jezera Lake Mead, nedaleko Boulder City, největšího amerického sladkovodního rezervoáru.

Věštění z křišťálové koule

Meteorologické předpovědi, týkající se vývoje klimatu, přitom skutečně připomínají více než co jiného věštění z křišťálové koule. Srážky se totiž čím dál tím více objevují s menší pravidelností, přesností i frekvencí.

Když k tomu připočteme růst lidské populace, její distribuci a s tím i zvýšené nároky na zásobování vodou, vyvstávají nám před očima scénáře budoucí politické nestability. Představa průmyslově vyvolaného sucha nabývá jasnějších obrysů.

Solární nebo větrná energie má přitom, pokud jde o spotřebu vody, jen minimální nároky. Jak zaznívá z IEA, pohybuje se jen okolo jednoho procenta z celkového úhrnu, jež bude muset být vyčleněn na tradiční zdroje energie.

Obnovitelné zdroje energie

Pravda, při spotřebě vody je nutno zmínit v tomto přehledu i Popelku obnovitelných zdrojů energie, koncentrační solárně-termální zařízení. Ty na chlazení skutečně spotřebují nemalé množství vody.

Podle IEA ale bude nutně nezbytné připočíst při rozhodování se mezi obnovitelnými a tradičními zdroji energie tepelným elektrárnám trestné body navíc.

Sdílet: