Elektrifikace jako alternativa k fosilním palivům nemusí být vždycky výhra

Přejít z fosilních paliv na pohon elektřinou je obecně považováno za krok správným směrem. Inženýři z univerzity v Torontu však v nové studii dokazují, že ne všechny zelené alternativy na elektřinu musí být nutně tím nejlepším řešením.

Uhelná elektrárna Prunéřov, foto: ČEZ
Uhelná elektrárna Prunéřov, foto: ČEZ

A zdaleka ne všechny nízko-uhlíkové novinky vědy a techniky regulérně snižují emise. Na počátku stála před Chrisem Kennedym, docentem torontské univerzity a odborníkem na civilní inženýrství jednoduchá otázka: na jaké úrovni vlastně elektrifikace provozu tato technologie snižuje emise?

Ve většině případů totiž velmi záleží na tom, odkud se energie například na provoz elektrifikované železniční tratě nebo třeba vysokorychlostní nadzemky vlastně bere. A dost často je emisní bilance alternativních řešení horší, než u jejich uhelnými elektrárnami nebo naftou poháněných protějšků.

Kennedy tedy postuloval, že k tomu aby elektrifikace skutečně snižovala emise, musí být tato elektřina produkována pod úrovní určitého emisního prahu. Ten stanovil na 600 tun oxidu uhličitého, jako emisního ekvivalentu pro produkci jedné gigawatthodiny (GWh).

„Jedna GWh rozhodně není málo,“ říká Kennedy. „Zhruba tolik postačí k zásobování asi stovky domácností po dobu jednoho roku. Ale když budeme říct, že takové množství elektřiny nás nestálo na výrobě víc než šest set tun emisního uhlíku, víme, že je to v pořádku.“

V zemích jako je Austrálie, Čína nebo Indie je jedna GWh produkována silně nad 600t prahem (cca 1000 t). Podle Kennedyho by tady přechod k elektrifikaci ve skutečnosti emisní úhrn jen zvýšil a dále akceleroval klimatické změny.

Než elektrifikaci by tu doporučil přechod k jiným, méně náročným zdrojům: „Jedna GWh generovaná s pomocí zemního plyn se například pohybuje okolo 600 tun emisního uhlíku, a řešení v podobě jaderné nebo vodní elektrárny neemituje prakticky žádný uhlík.“

Pokud se tato teorie rozvede do praxe, jde podle Kennedyho vidět, že v Číně bude dokonce ekologičtější letět mezi vzdálenými městy letadlem, než sednout do elektrického rychlovlaku. Na původu elektřiny tu prostě záleží.

Sdílet: