Dánsko v roce 2020: polovinu elektřiny vyrobí vítr

Vedle evropských obrů typu Španělska, Francie nebo Německa vypadá pětimilionové Dánsko jako malý trpaslík. Jenže v oblasti větrné energie si s obry může tykat. Tamní vláda aktuálně schválila plán, podle které se bude v Dánsku do roku 2020 vyrábět 50 % elektřiny ve větrných elektrárnách.

Pobřežní větrná farma - turbíny Vestas, Dánsko, foto: Vestas
Pobřežní větrná farma - turbíny Vestas, Dánsko, foto: Vestas

Dánsko je domovem společností Vestas a Siemens Wind Power, které vyrábějí více než polovinu všech větrných turbín na světě. Dánsko má v oblasti rozvoje větrné energetiky vůdčí postavení už od 70. let. A tenhle náskok si stále drží.

Nová vládní dohoda nejenže přesně nastavuje rámec pro rozvoj ochrany klimatu a energetiky do roku 2020, ale navíc poskytuje zemi směr až do roku 2050. Tehdy má být Dánsko plně nezávislé na dovozu fosilních paliv, energie bude získávat z biomasy a bioplynu.

Do roku 2020 tak Dánsko sníží emise oxidu uhličitého (tedy fakticky spotřebu fosilních paliv, především ropy a uhlí) o 34 % proti roku 1990. Sníží se také celková spotřeba energie, a to o 12 % proti roku 2006. Více než 35 % energie (nejen elektřiny) má pocházet z obnovitelných zdrojů energie.

A nakonec: 50 % elektřiny má být do roku 2020 vyráběno ve větrných elektrárnách. To si s sebou samozřejmě nese značné nároky na investice do rozvodné sítě a energetického průmyslu jako takového. Energii větru bude nutné skladovat v době přebytků a naopak doplňovat v době, kdy nefouká vítr.

Nejspíš i to je důvod, proč malé tolik podporuje rozvoj . se svými relativně velkými bateriemi dokážou uložit energii od 16 kWh do 30 kWh i více. Pokud takových budou v zemi jezdit tisíce, může jít o velmi zajímavý způsob jak zajistit stabilitu rozvodné sítě.

Dánsko samozřejmě není v Evropě zdaleka osamocené. Podobné plány na postupné zbavení se závislosti na fosilních palivech mají i další menší státy jako či Skotsko nebo Švédsko. Německo se rozhodlo skoncovat s jadernou energetikou.

V roce 2008 se větrné elektrárny v Dánsku podílely na výrobě 18,9 % elektřiny s výrobní kapacitou 3 163 MW. V roce 2011 činila instalovaná kapacita 3 927 MW s podílem 28,2 %. Do roku 2013 bude dokončena nová větrná farma Anholt, největší pobřežní větrná farma o 111 turbínách a výkonu 400 MW.

Sdílet:

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.