Mladí Češi fandí obnovitelným zdrojům, chtějí zachovat jádro

Mladí Češi a Češky si uvědomují význam dostatku energie pro budoucnost lidstva a největší naděje v této souvislosti vkládají do obnovitelných zdrojů. Více než 70 % se jich ale zároveň domnívá, že podíl jaderné energetiky na celkové produkci elektřiny by měl být zachován, nebo by se měl zvýšit.

Solární fotovoltaická elektrárna (FVE) v České Skalici, okres Náchod. foto: Kozuch, licence Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported
Solární fotovoltaická elektrárna (FVE) v České Skalici, okres Náchod. foto: Kozuch, licence Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported

Přibližně devítina mladých lidí pociťuje jako velké riziko nebezpečí havárie v jaderném zařízení. Daleko větší strach mají především z dopravních nehod a civilizačních nemocí, ale vyjadřují i poměrně velkou obavu ze složení a kvality potravin.

Tyto údaje vyplývají z průzkumu, který se koncem loňského roku za účasti 629 chlapců a dívek ve věku 14 -18 let uskutečnil v posledních ročnících základních škol a ve středních školách v celé ČR.

Průzkum zároveň potvrdil, že názory české mládeže na energetickou budoucnost jsou dlouhodobé, protože srovnání odpovědí na stejné základní otázky položené stejné věkové skupině před deseti lety, ukazuje jen minimální rozdíly.

Naopak velká změna nastala za uplynulých deset let v tom, jak mladí Češi a Češky vnímají rizika moderní společnosti. Zatímco před deseti lety si více než polovina dotázaných myslela, že největší hrozbou naší civilizace je globální oteplování, dnes je za hlavní riziko jednoznačně považován terorismus (40 %). Nedostatek energetických zdrojů považuje za největší nebezpečí dnes, stejně jako před deseti lety, přibližně šestina dotázaných.

Zajímavý posun, který by mohl naznačovat změnu názorů mládeže na konzumní způsob života naší společnosti, ukazuje srovnání odpovědí na otázku snižování spotřeby energií a všech ostatních výrobků. Zatímco před deseti lety je za nejdůležitější označila čtvrtina respondentů, nyní si to myslí už téměř 45 % mladých lidí.

Průzkum se konal v rámci dlouhodobé osvětové kampaně, kterou pod názvem „Energie – budoucnost lidstva“ pořádá energetická společnost už od roku 2000 a jíž se dosud zúčastnilo více než 200 tisíc mladých Čechů a Češek.

Průzkum mezi účastníky besed – podrobnosti

Energie – budoucnost lidstva

Průzkum se uskutečnil v rámci osvětových přednášek a besed Energie – budoucnost lidstva, které se na základních a středních školách v celé ČR konají od roku 2000 a jichž se dosud zúčastnilo přes 200 tisíc mladých lidí.

Průzkum proběhl v období od 13. 11. do 20. 12. 2015 v 18 základních a středních školách v  Brně, Č. Budějovicích, Děčíně, Liberci, Ostravě, Opavě, Frýdku-Místku, Třebíči, Plzni, Pardubicích, Soběslavi, Rokycanech a Praze.

Anonymní dotazník vyplnilo 629 lidí, z toho 276 dívek a 353 chlapců, ve věku 14-18 let. Z posledních ročníků základních škol bylo 151 dotázaných, ze středních odborných škol 257, z gymnázií 221 respondentů.

tisková zpráva
Sdílet: