Mladí Češi fandí obnovitelným zdrojům, chtějí zachovat jádro

Mladí Češi a Češky si uvědomují význam dostatku energie pro budoucnost lidstva a největší naděje v této souvislosti vkládají do obnovitelných zdrojů. Více než 70 % se jich ale zároveň domnívá, že podíl jaderné energetiky na celkové produkci elektřiny by měl být zachován, nebo by se měl zvýšit.

Solární fotovoltaická elektrárna (FVE) v České Skalici, okres Náchod. foto: Kozuch, licence Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported
Solární fotovoltaická elektrárna (FVE) v České Skalici, okres Náchod. foto: Kozuch, licence Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported

Přibližně devítina mladých lidí pociťuje jako velké riziko nebezpečí havárie v jaderném zařízení. Daleko větší strach mají především z dopravních nehod a civilizačních nemocí, ale vyjadřují i poměrně velkou obavu ze složení a kvality potravin.

Tyto údaje vyplývají z průzkumu, který se koncem loňského roku za účasti 629 chlapců a dívek ve věku 14 -18 let uskutečnil v posledních ročnících základních škol a ve středních školách v celé ČR.

Průzkum zároveň potvrdil, že názory české mládeže na energetickou budoucnost jsou dlouhodobé, protože srovnání odpovědí na stejné základní otázky položené stejné věkové skupině před deseti lety, ukazuje jen minimální rozdíly.

Naopak velká změna nastala za uplynulých deset let v tom, jak mladí Češi a Češky vnímají rizika moderní společnosti. Zatímco před deseti lety si více než polovina dotázaných myslela, že největší hrozbou naší civilizace je globální oteplování, dnes je za hlavní riziko jednoznačně považován terorismus (40 %). Nedostatek energetických zdrojů považuje za největší nebezpečí dnes, stejně jako před deseti lety, přibližně šestina dotázaných.

Zajímavý posun, který by mohl naznačovat změnu názorů mládeže na konzumní způsob života naší společnosti, ukazuje srovnání odpovědí na otázku snižování spotřeby energií a všech ostatních výrobků. Zatímco před deseti lety je za nejdůležitější označila čtvrtina respondentů, nyní si to myslí už téměř 45 % mladých lidí.

Průzkum se konal v rámci dlouhodobé osvětové kampaně, kterou pod názvem „Energie – budoucnost lidstva“ pořádá energetická společnost už od roku 2000 a jíž se dosud zúčastnilo více než 200 tisíc mladých Čechů a Češek.

Průzkum mezi účastníky besed – podrobnosti

Energie – budoucnost lidstva

Průzkum se uskutečnil v rámci osvětových přednášek a besed Energie – budoucnost lidstva, které se na základních a středních školách v celé ČR konají od roku 2000 a jichž se dosud zúčastnilo přes 200 tisíc mladých lidí.

Průzkum proběhl v období od 13. 11. do 20. 12. 2015 v 18 základních a středních školách v  Brně, Č. Budějovicích, Děčíně, Liberci, Ostravě, Opavě, Frýdku-Místku, Třebíči, Plzni, Pardubicích, Soběslavi, Rokycanech a Praze.

Anonymní dotazník vyplnilo 629 lidí, z toho 276 dívek a 353 chlapců, ve věku 14-18 let. Z posledních ročníků základních škol bylo 151 dotázaných, ze středních odborných škol 257, z gymnázií 221 respondentů.

tisková zpráva

3 komentáře: „Mladí Češi fandí obnovitelným zdrojům, chtějí zachovat jádro

  • 10. 2. 2016 (21.35)
   Trvalý odkaz

   ….s tím „vkládáním naděje“ do oze parodií na elektrárny bezesporu.

   Reagovat
   • 10. 2. 2016 (22.14)
    Trvalý odkaz

    Ona je otázka jak byla ona otázka ohledně OZE položena, bylo jich více, méně na toto téma?

    Pokud ji položili ohledně ČR tak z vlastních zdrojů toho shopni asi nebudeme, udává se v biomase asi nejvýše 3GW, pokud tedy necheme dovážet torifikovanou biomasu. 0,2-0,3GW z případných nových hydroelektráren, 6GW pro větrné, pro FVE se liší tato čísla je třeba ještě příslušně podělit pro zjštění odpovídajícího ekvivalnetu parní elektrárny.

    Ovšem pokud se položila otázka na lidstvo jako takové, tedy celou planetu, pak by jakási teoretická možnost existovala, pokud vezmeme v úvahu solárně-termické elektrárny s akumulací tepla a ještě stále možné velké hydroelektrárny a případný pokrok ve využití mořských proudů, což jsou desítky tisíc GW.

    Sám asi uznáte že je lepší dát některým zemím přístup k solárně-termickýcm elektrárnám než k jadernému průmyslu, minimálně do doby než se dostatečně stabilizují dané regiony.

    Další možnost, která tedy již přesahuje hranici energetiky, je osázení některých regionů v současnosti prakticky neobhospodařovatelných, vhodnými druhy rostlin, které by mohly sloužit jednak jako zdroje zemědělské, tak jako zdroje surovin pro energetiku.

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *