Soundscraper – ochočíme zvuky města?

Vibrace jsou ve městech obrovským nosičem energie. Možná tisíce nebo desetitisíce MWh vyprodukuje denně město ve formě vibrací, které se šíří zemí nebo vzduchem jako zvuk. Otázka zní, můžeme takovou energii zpětně využít? Skupina francouzských designerů si myslí, že ano. Jejich obrovská futuristická struktura Soundscraper dokáže zachycovat „zvuk“ města a převádět ho zpět na elektrickou energii.

Soundscraper – ochočíme zvuky města? foto: Soundscraper
Soundscraper – ochočíme zvuky města? foto: Soundscraper

Soundscraper je ideální stavět v blízkostí dálničních nebo železničních uzlů, kde je hladina hluku trvalá a nejvyšší. Konstrukce je složena z kovového nosného rámu, který je pokrytý speciální, na hluk citlivou „kůží“.

Fyzikální princip fungování věže Soundscraper, resp. jeho funkční fasády, je poměrně jednoduchý. Fasáda je pokryta řadou, na zvuk citlivých, elektro-mechanických řas vybavených tzv. generátorem parametrické frekvence PFIG (Parametric Frequency Increased Generators).

Oč se přesně jedná? Nejlépe nám to vysvětlí tvůrce parametrických generátorů PFIG, Khalil Najafi, profesor na Michiganské universitě: „Drtivá většina životní kinetické energie, která nás obklopuje každý den, se nevyskytuje v pravidelných opakovatelných vzorech. Energie z provozu na rušné ulici, mostu, tunelu nebo od lidí, kteří jdou nahoru a dolů po schodech, způsobuje vibrace, které jsou neperiodické a vyskytují se při nízkých frekvencích.“

Soundscraper
Soundscraper – ochočíme zvuky města?, foto: Soundscraper

Designéři navrhují každou věž pokrýt až 84 000 řasami vybavených PFIG. Jakmile se zvedne hluk v okolí (vibrace vzduchu) na dostatečnou úroveň, řasy se rozkmitají a začnou působit na parametrický generátor vybavený piezoelektrickým materiálem. Jde o speciální materiál, který při namáhání vytváří elektrický náboj. Vzniklá elektrická energie se pak může skladovat v bateriích, nebo přímo dodávat do elektrické sítě.

Tým francouzský designerů, Julien Bourgeois, Olivier Colliez, Savinien de Pizzol, Cedric Dounval and Romain Grouselle, odhaduje výkon své konstrukce na slušných 150 MW – alespoň podle tvrzení předního ekologického internetové magazínu inhabitat.com. Takové množství by pokrylo 10 % okamžité elektrické spotřeby pouličního osvětlení města Los Angeles.

Výzvou však bude cena podobné stavby, nároky údržby nebo také odolnost proti rozmarům počasí. Řasy musí být natolik citlivé, aby je rozkmital nejmenší zvuk, ale také dostatečné odolné, aby je neponičil silný déšť nebo bouře. Uvidíme, jestli se někdy věž Soundscraper dočká realizace.

Inhabitat
Sdílet: