Pokročilý duální solární systém pro domácnost

SolarFlow je solární systém pro domácnosti, který v sobě kombinuje výrobu a . Výrobek firmy Solar Cool je inovativní především z hlediska výroby elektrické energie. K výrobě elektřiny nepoužívá , ale teplo, které vzniká v . Teplo je navíc dle potřeby použito k nebo k výrobě elektrické energie.  

schéma SolarFlow

Zařízení se skládá ze zmiňovaných solárních kolektorů, , ohřívače vody a vzduchu, akumulační nádrže a řídicí jednotky, která kontroluje a řídí celý proces výroby elektřiny, či tepla.

Nejdůležitějším elementem zařízení je Stirlingův motor, který využívá teplo k výrobě elektrické energie.

Použité řešení prokázalo svou životaschopnost při zkouškách, kde byla celá soustava vystavena různé intenzitě slunečního záření a různým teplotám. Motor dokázal vyrábět více než 2000 wattů elektrické energie a dosahovat účinnosti až 16 %.

SolarFlow

Neméně důležitým prvkem je akumulační nádrž, kde se zachycuje nevyužité teplo. Pokud je přebytečného tepla dostatek, systém může generovat teplo nebo elektrický proud i po západu slunce.

Nad celou soustavou bdí řídicí jednotka, která sbírá údaje o počasí, venkovní a vnitřní teplotě a o intenzitě slunečního svitu.

Pokud nesvítí slunce a venkovní i vnitřní teplota je nízká, jednotka dá povel k použití pro vytápění. V letních měsících naopak pošle veškerou energii do Stirlingova motoru, který roztočí generátor vyrábějící elektrickou energii.

Použití tohoto řešení by, dle vlastních slov zástupců firmy, mělo vést k rychlejšímu návratu vložené investice, než je tomu u samotných solárních panelů nebo jen u solárních kolektorů.

Celý systém obsahuje mnoho složitých komponentů, které budou stát nemalé peníze. Firma prohlašuje, že její systém dokáže v domácnosti pokrýt 100 % spotřeby teplé vody, 80 % tepla a až 60 % elektrické energie. Přesto však zůstává velkou neznámou návratnost celé investice.

Green Tech
Sdílet: