Nová zelená úsporám zrychluje vyřizování žádostí. Noví zájemci mají stále šanci

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) výrazně zrychlil vyřizování žádostí v programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Žádost vyřídí i do měsíce a s jejím podáním pomůže. V programu je stále dost peněz na nové projekty.

Logo programu Nová zelená úsporám 2013. obrázek: MŽP, SFŽP
Logo programu Nová zelená úsporám 2013. obrázek: MŽP, SFŽP

Zájem o program Nová zelená úsporám po zjednodušení podmínek[1], které SFŽP oznámil v červenci, mírně vzrostl. Na podávání nových žádostí však stále není pozdě a peněz zbývá dost. SFŽP navíc nyní výrazně zrychlil vyřizování žádostí.

„Od zpracovatelů posudků máme informace, že dlouhá doba pro vyřizování žádostí byla pro potenciální žadatele jednou z hlavních překážek pro podávání žádostí. Současné kroky Fondu k zpřístupnění programu majitelům rodinných domů tak jednoznačně vítáme,“ říká ředitel aliance Šance pro budovy Petr Holub.

„My si samozřejmě uvědomujeme, že mnohé žadatele dlouhá doba vyřizování odrazovala. Momentálně jsme schopni žádost vyřídit v řádu týdnů. Pokud je žádost v pořádku a nedochází k žádnému doplňování, zpracujeme ji za pouhé dva týdny,“ uvedl ředitel státního Fondu Petr Valdman.

„Kromě toho jsme snížili množství dokladů potřebné pro podání žádosti, zrychlili schvalovací proces a zvýšili podporu na přípravu projektu a energetického posudku o 100 procent. Žadatel podává žádost elektronicky a následně pošle poštou vytištěnou podepsanou žádost, výpis z katastru nemovitostí, souhlas spoluvlastníka objektu, projekt a energetický posudek s krycím listem,“ shrnuje zjednodušení podmínek programu Valdman.

SFŽP také nabízí bezplatný poradenský servis, s podáním žádosti žadatelům pomůžou zaměstnanci fondu na všech 14 krajských pracovištích každé pondělí a středu. Zájemci o dotaci také mohou využít Zelenou linku 800 260 500 nebo e-mailovou adresu info@sfzp.cz. Celý postup podání žádosti je podrobně popsán na stránkách www.novazelenausporam.cz v „kuchařce“ Krok za krokem k získání dotace.

Dále SFŽP pořádá od září semináře v celkem 28 městech republiky, kde bude potenciálním žadatelům rovněž ochotně podávat všechny potřebné informace potřebné k podání žádosti. Informační stánek k NZÚ bude umístěn i na veletrhu For Arch konaném od 16. do 20. září na výstavišti v Letňanech.

Aktuálně je přijato 1 808 žádostí o dotaci s celkovým požadavkem 330 milionů korun. Rozpracovaných žádostí je registrováno 1 266 žádostí. „Dle našeho aktuálního průzkumu mezi projektanty a energetickými specialisty připadají na jednu zaregistrovanou žádost tři až čtyři připravované. V celkovém finančním objemu to jsou žádosti dohromady za dodatečných 600-700 milionů,“ konstatuje ředitel aliance Šance pro budovy Petr Holub.

Žádosti je možné podávat až do 31. října. Stačí však mít hotový projekt, renovovat mohou až příští rok na jaře. Celkem je v programu pro letošní rok připraveno 1,9 miliardy korun.

Šance pro budovy prosazuje dlouhodobý program se stabilními podmínkami, který bude zároveň uživatelsky přívětivý. Jen tak získá důvěru žadatelů a umožní čerpání ve výši alespoň 4 miliardy ročně pro rodinné domy, což je dle našich propočtů jeho absorpční kapacita.

[1] Došlo k navýšení příspěvku na projekt a ke zjednodušení podmínek. K navýšení podpory na zpracování odborného posudku z původních 10.000 Kč na 20.000 Kč došlo pro oblasti podpory A (energeticky úsporné renovace rodinných domů) a C.3 (instalace solárních kolektorů). Všechny změny se týkají všech žádostí o podporu podaných v rámci programu od 1. 4. 2014, o navýšení podpory tak není nutné žádat samostatně, v případě nároku obdrží žadatel vyšší podporu na zpracování odborného posudku zcela automaticky. Pokud jde o zjednodušení administrativy, nově není například nutné dokládat vlastnictví bankovního účtu nebo projednání záměru se stavebním úřadem, podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny a výpis z katastru nemovitostí může být i starší 90 dní, a to za předpokladu, že údaje v něm jsou stále platné.

tisková zpráva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *