Nová zelená úsporám: zájem lidí je obrovský

Všechny rodiny toužící po úspornějším bydlení se konečně dočkaly – Nová zelená úsporám je tu a zájem je podle očekávání velký. Jen za první hodiny lidé zažádaly o stovky milionů korun.

Logo dotačního programu Nová zelená úsporám. foto: NZÚ2013
Logo dotačního programu Nová zelená úsporám. foto: NZÚ2013

Od pondělí 12. srpna mohou lidé díky programu Nová zelená úsporám rekonstruovat a „ozeleňovat“ své obydlí se státním příspěvkem. Kdo rekonstruoval v předchozích měsících letošního roku a schoval si fakturu, může požádat o dotaci také. Šanci mají i ti, kteří žádali před několika lety v původní Zelené úsporám.

Od podzimu roku 2010, kdy skončil úspěšný program Zelená úsporám, museli další lidé zajímající se o úspory v nákladech na bydlení čekat. A nebo nehledět na možnost dotace a investovat do úsporných opatření ze své kapsy.

Informace byly všelijaké, konec spekulacím učinil loni v listopadu tehdejší ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS), když prohlásil, že se od letošního srpna rozeběhne program Nová zelená úsporám. Stejně jako v minulosti funguje program pod hlavičkou Státního fondu životního prostředí (SFŽP).

Stovky milionů na lepší bydlení

A tak v pondělí 12. srpna v 10 hodin začalo elektronické přijímání žádostí. Zájem byl obrovský, jen do 16 hodiny dosáhl počet přijatých žádostí výše 1213 s požadavkem na 275 milionů korun. Pokud se nevyčerpají vyhrazené finance dříve, bude možné zažádat až do 29. listopadu letošního roku. Podle odhadů bude průměrná podpora ve výši 30 %.

Není asi překvapením, že program Nová zelená úsporám bude financován z prodeje emisních povolenek. Zde se jedná o obrovské sumy, podle situace na trhu by to mohlo být mezi čtrnácti a třiceti miliardami korun. Jen letos dostanou zájemci 1,8 mld. korun.

„Předpokládá se, že celková alokace bude 28 miliard korun,“ prozradil Jakub Hrbek ze SFŽP. A jak budou finance rozděleny? Celkem 70 % bude pro soukromé stavby a 30 % pro veřejné budovy, které ale mohou žádat i v rámci jiných programů a výzev. Pro rodiny je pozitivní, že je program zaměřen více na rodinné domy.

Podpory podle oblastí

Podobně jako v minulém programu jsou oblasti podpory pro rodinné domy označeny písmeny. Kategorie A slouží pro snižování energetické náročnosti stávajících budov, nově se bude podpora počítat podle výměr konstrukcí.

Kategorie B, určená pro novostavby, má dvě hladiny podpory. Jedna je podobná pasivním domům, tedy těm s měrnou roční spotřebou tepla 20 kWh, druhá pak bude požadovat spotřebu 15 kWh a navíc zde bude i požadavek na primární energii z obnovitelných zdrojů.

Oblast technických zařízení budov, tedy „céčko“, se pak dělí na čtyři další podskupiny. Konkrétně budou podpořeny ekologické kotle (C1, C2), solární termické zdroje pro přitápění (C3) a rekuperace (C4).

Doplňková oblast podpory D se pak týká zpracování odborného posudku – projektové dokumentace, kterou by měli vypracovávat kompetentní osoby.

Žadatelé, kterým se podaří zkombinovat více opatření, mají možnost získat speciální bonus 10 tisíc korun za kombinaci vybraných opatření a předpokládá se, že finanční prostředky se začnou odesílat již letos na podzim.

Úspěch, ale s výhradami

Autoři Nové zelené úsporám se dokázali poučit z nedostatků minulého programu. Hlavní změna spočívá v tom, že žádosti již nejsou přijímány kontinuálně. Kdo bude chtít dotaci, musí proto sledovat vyhlašování výzev.

Ty budou vyhlašovány s dostatečným předstihem zhruba tří měsíců a tak se žadatelé nemusí bát, že by se nestihli připravit. První výzva, která právě běží, nabízí peníze na všechny výše vyjmenované oblasti.

V systému „stop-and-go“ ale vidí někteří odborníci problémy. Třeba aliance Šance pro budovy poukazuje na fakt, že výzvy se řídí datem stanoveným ministerstvem a ne individuální situace či potřeb žadatele.

„Lidé nechtějí investovat do energeticky úsporných renovací nebo nového kvalitního bydlení podle data stanoveného ministerstvem, ale spíše podle své individuální situace a připravenosti na tak velkou investici,“ říká ředitel Šance pro budovy Petr Holub.

Výzvy prý také způsobují turbulence v poptávce po stavebních pracích a poškozují malé a střední firmy, které jinak vznik podobného programu vítají. „Stát by měl proto usilovat o dlouhodobý program se stabilním financováním a průběžným příjmem žádostí,“ uzavírá Holub.

Na druhou stranu je sympatické, že vlastníci rodinných domů zasažených červnovými povodněmi budou mít zvýhodněné podmínky – například jim je prodloužený termín pro dodání povinných příloh a podpora byla navýšená.

Obvykle se na stavbě vystřídá několik firem. Z původní Zelené úsporám byl proto převzat systém, kdy je možné využít generálního dodavatele, který zaštítí celou stavbu. O něco levnější pak je, když každí řemeslníci udělají svou práci a majitel pak jen doloží potřebné dokumenty.

Pokud budou zaregistrovaní v systému, nebude nejmenší problém. Tuto registraci ale musí provést letos znova a totéž platí pro výrobce. Údaje z databáze „staré“ Zelené úsporám se nepřenáší. Prý byly mírně chaotické. Další informace lze najít na webu Nové zelené úsporám www.nzu2013.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *