Dimension Data snížila emise skleníkových plynů pomocí IT technologií

Emise a energetickou náročnost nesnižují jen výrobci elektřiny, ale třeba také IT firmy.

Společnost Dimension Data, globální poskytovatel IT řešení a služeb, si v minulosti vytkla stát se uhlíkově neutrální organizací z pohledu trvalé udržitelnosti. Nyní dosáhla významného milníku – snížila objem vlastních uhlíkových emisí pod hranici 1 000 000 tun a zabránila uložení 4 000 tun elektronického odpadu na skládky.

Společnost Dimension Data v roce 2014 představila své cíle z oblasti trvalé udržitelnosti, kde se zavázala, že prostřednictvím svých znalostí a IT technologií umožní snížit vlastní produkci oxidu uhličitého, a to i u svých zákazníků, konkrétně o 1,8 miliónů tun.

Dimension Data proto úzce spolupracuje s předními poradenskými společnostmi – Carbon Trust a Carbon Smart – se kterými definuje cíle a postupy pro snížení uhlíkové stopy.

Ruth Rowan, výkonný ředitel skupiny Dimension Data pro oblast marketingu, říká „Klimatické změny zůstávají jedním z největších problémů, kterým dnes čelí každý z nás. A naši klienti po celém světě považují trvalou udržitelnost jako jednu z nejdůležitějších součástí jejich podnikání. Technologie přitom mohou mít – a mají – pozitivní vliv na zlepšení našeho životního prostředí. Věříme, že máme povinnost využít 33 let našich zkušeností k co nejchytřejšímu řešení těchto problémů.“

Společnost Dimension Data se dále zavázala udržet objem emisí oxidu uhličitého pod hranicí jednoho miliónu tun i v příštích pěti letech. A jaké jsou dvě nejdůležitější oblasti, prostřednictvím kterých mohou organizace snížit náklady, zvýšit produktivitu a zároveň snižovat svůj negativní vliv na životní prostředí?

• Snížení spotřeby energie přesunem serverů do prostředí cloudu: využitím cloudů místo fyzických serverů umožňuje každý rok uspořit 4 000 kilowatthodin na jeden server.

• Omezení cestování díky využívání technologií pro vizuální komunikaci: ročně dokáže v průměru jedno telekonferenční zařízení omezit cestování o 956 606 kilometrů, videokonferenční zařízení o 19 019 kilometrů a řízené videokonferenční zařízení o 38 038 kilometrů.

Pro společnosti plánující expanzi a růst je velmi důležité, aby svoji uhlíkovou stopu nezvyšovaly. Tohoto cíle je možné dosáhnout udržením stejného objemu produkovaného uhlíku z pohledu jednotlivých osob, používaného vybavení pro poskytování IT služeb a vysokou energetickou účinností datových center.

Proč snižovat produkci skleníkových plynů?

Podle odborného portálu Livescience.com se průměrná teplota na Zemi během posledních sto let zvýšila v rozmezí 0,4 až 0,8 °C. Zvýšení objemu oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů uvolňovaných při spalování fosilních paliv, čištění půdy, zemědělských pracích a dalších lidských aktivitách je všeobecně považováno za hlavní příčinu globálního oteplování za uplynulých 50 let.

Vědci z Mezivládního panelu pro změny klimatu (Intergovernmental Panel on Climate) provádějící výzkum globálního oteplování nedávno předpověděli, že by se mohly průměrné globální teploty do roku 2100 zvýšit v rozmezí 1,4 až 5,8 °C.

Mezi změny vyplývající z globálního oteplování může patřit zvýšení hladiny moří v důsledku tání polárních ledovců, zvýšení výskytu a závažnosti bouří i další nepříznivé povětrnostní události.

Sdílet: