Emise z letecké dopravy vytvářejí v atmosféře ozón

Na skleníkový efekt mají v porovnání s pozemní dopravou mnohem větší vliv emise vypouštěné leteckou dopravou ve výšce 8 až 12 kilometrů nad zemským povrchem. S tvrzením přišli vědci z odborného periodika Environmental Research Letters.

Atmosféra nad Tichým oceánem je na emise pětkrát citlivější než atmosféra nad Evropou. foto: Milad A380, licence Creative Commons Uveďte autora 3.0 Unported
Atmosféra nad Tichým oceánem je na emise pětkrát citlivější než atmosféra nad Evropou. foto: Milad A380, licence Creative Commons Uveďte autora 3.0 Unported

Poprvé se zaměřili také na vliv vytváření ozonu podle jednotlivých leteckých tras. Zkoumali celkem 83 000 tras a výsledky ukazují, že některé oblasti jsou na emise z leteckých motorů mnohem citlivější než jiné.

Nejvíce skleníkových plynů vytváří letadla nad Tichým oceánem na trasách z New Yorku do Austrálie a na Nový Zéland. To vyplývá ze studie odborného týmu z Massachusettského technologického institutu (MIT). Z jednoho kilogramu výfukových plynů letadel se tam utvoří 15 kilogramů ozonu.

U linky z Bombaje do Sydney to představuje 25.300 kilogramů ozonu za jeden let. Atmosféra nad Tichým oceánem je tedy na emise pětkrát citlivější než atmosféra nad Evropou a 3,7 krát citlivější než nad Severní Amerikou.

Vedoucí týmu Steven Barrett k tomu uvedl: „Naše výsledky ukazují, že nejdramatičtěji na emise reagují ta nejméně znečištěná místa atmosféry.“

Existuje mnoho studií zabývajících se celkovým vlivem letecké dopravy na změny klimatu. Tentokrát se ale poprvé vědci zabývali konkrétními trasami a rozdíly mezi nimi. Je pravděpodobné, že výsledky budou využity v boji proti negativním vlivům zhoršujícím stav atmosféry.

Konkrétně by to mohlo pomoci ke změnám leteckých koridorů. Letadla by pak míjela oblasti s velmi citlivou atmosférou na emise a došlo by ke snížení produkce ozonu vlivem letecké dopravy.

Letecké společnosti se také věnují oblasti životného prostředí. Aerolinky se opírají o environmentální politiku a systém environmentálního managementu. V nich jsou uvedeny postupy a procedury, jak předcházet vzniku znečištění a trvale snižovat znečišťování životního prostředí. S

Snaží se omezovat emise několika způsoby. Například nakupují nové a modernější stroje s efektivnějšími motory a optimalizují jednotlivé fáze letu. Také spolupracují na vývoji leteckých komponent a optimalizaci procedur.

Aerolinky pravidelně vyhodnocují své aktivity a poskytují o nich informace. Příkladem, jak informují cestující, jsou takzvané emisní kalkulačky. Na nich si cestující mohou spočíst kolik emisí vznikne při daném letu a jaký je přepočet na jednoho pasažéra.

Pak jsou cestujícím nabízeny různé způsoby na kompenzaci podílu znečišťování ovzduší. Kompenzace na vypouštění uhlíku do ovzduší se nazývá carbon offsetting. Takto vybrané peníze společnosti používají např. na výsadbu stromů nebo obnovu pralesa, nákup solárních panelů nebo výstavbu školky či nemocnice v zemích třetího světa.

Sdílet: