Září je opět měsícem biopotravin

Devátý ročník měsíce biopotravin a ekologického zemědělství probíhá již tradičně celé září. Pořádá jej Ministerstvo zemědělství. Letošním cílem akce je především rozšířit povědomí o přínosu ekologického zemědělství a biopotravin na životní prostředí a lidské zdraví. Proto nese motto „Ručíme za bio“.

Zaří 2013 se opět, již podeváté, stává měsícem biopotravin
Zaří 2013 se opět, již podeváté, stává měsícem biopotravin

Produkty ekologického zemědělství musí kromě obecných zásad splňovat i nadstandardní legislativní požadavky na biopotraviny. To znamená, že minimálně 95 % surovin musí pocházet z certifikované ekofarmy.

Mezi zbývajícími 5% mohou být povolené suroviny, které nelze vyprodukovat v režimu ekologického zemědělství. Další přídavné látky smí být používány pouze v omezeném množství a nejčastěji jsou přírodního původu.

V ekologickém zemědělství není povoleno používání pesticidů a průmyslových hnojiv. Tím dochází k ochraně půdy a životního prostředí. Zvířata se pasou volně a drůbež nesmí být chována v klecích.

„O kvalitu potravin se lidé zajímají čím dál víc, proto jsme pro letošní Měsíc biopotravin zvolili téma, které tuto skutečnost zohledňuje a spotřebitele seznámí s tím, jaké podmínky musí dodržovat producenti biopotravin při výrobě i při hospodaření v souladu s trvale udržitelným rozvojem,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Certifikaci pro výrobu biopotravin udělují kontrolní organizace pověřené Ministerstvem zemědělství. Minimálně jednou ročně provedou komplexní kontrolu každého registrovaného podniku. V loňském roce proběhlo 5 298 kontrol u 4 863 subjektů.

Ekologické farmy kontroluje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) analyzuje vzorky biopotravin. Zjišťuje přítomnost látek, které se v ekologickém zemědělství nesmí vyskytovat (pesticidy, mykotoxiny).

Oddělení ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství Jan Gallas k tomu uvádí: „V uplynulých letech rozbory neodhalily překročení hygienických limitů, proto můžeme vyvrátit spekulace, že biopotraviny obsahují ve zvýšené míře plísně. Zatím jsme také nezaznamenali případ, že by logo pro biopotraviny někdo použil neoprávněně, například na konvenčních potravinách. Systém ekologického zemědělství, který je garantován státem, zajišťuje pro spotřebitele důvěryhodné potraviny.“

Součástí Měsíce biopotravin je pořádání desítek akcí po celé České republice. Tam jsou k dispozici spotřebitelům kvalitní informace o všem, co se týká biopotravin a ekologického zemědělství. Každý týden vychází v internetových a tištěných periodikách jeden článek k tomuto tématu.

Nenechte si ujít BioFEST s 20. biojarmarkem v Praze. Uskuteční se ve dnech 20. a 21. 9. 2013 od 10 do 17h v prostorách Paláce Lucerna v Praze 1. Jedná se o jedinečný vícežánrový svátek biopotravin a ekologického zemědělství propojující fórum pro diskuze a filmy s ukázkovým prodejem bioproduktů od min. 40 prodejců bioproduktů z Čech i zahraničí.

Na programu bude diskuze ohledně skandálů s potravinami a důvěryhodnost kontrolního systému ekologického zemědělství. Návštěvníky čekají také módní přehlídky oblečení z biobavlny, líčení biokosmetikou drHauschka,vystoupení kvarteta vokalistek Yellow Sisters a folklorní muziky Šmidlata z Pardubic.

Za zmínku také stojí Zeleninové hody, které se budou konat 21. 9. 2013 až 22. 9. 2013 na ekofarmě Ctiboř Habermannovi ve Ctiboři u Častrova, okres Pelhřimov na Vysočině. Na programu bude mimo jiné také procházka po poli s výkladem o způsobu pěstování, prodej zeleniny a večer tancovačka se zeleninovou tombolou.

eagri.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *