Australská farma uprostřed pouště vyrábí potraviny, vodu a elektřinu

Sluneční záření a spousta slané mořské vody. Víc unikátní jiho-australské skleníky Sundrop Farm nepotřebují. Nový model kombinovaného hospodaření ukazuje, co všechno je možné s obnovitelnými zdroji energie dosáhnout.

„Kombinace solárně-koncentrační technologie a chlazených skleníků, zavlažovaných odsolenou vodou. Inspirace pro celý svět?“ Zdroj: Sundrop
„Kombinace solárně-koncentrační technologie a chlazených skleníků, zavlažovaných odsolenou vodou. Inspirace pro celý svět?“ Zdroj: Sundrop

Jihoaustralské skleníky, vybudované dvanáct kilometrů od Spencerova zálivu, jsou v mnoha ohledech příkladem originálního agro-systému. Však byl také vyvíjen a testován na malých plochách odborníky od roku 2010.

V roce 2014 pak byla zahájena plošná konstrukce a od začátku letošního února je celé zařízení v provozu. Dvacet hektarů zdejší skleníkové farmy ke svému provozu nepotřebuje žádné pesticidy a hnojiva, nevyžaduje spotřebu fosilních paliv a dokonce není zapotřebí ani žádné úrodné zeminy nebo podzemních vrtů vody.

Výsledkem je pitná voda, čistá elektřina a 17 000 tun rajčat. A to přes to, že skleníky stojí v neúrodné poušti. „Je to praktický současný příklad toho, jak bychom mohli pěstovat zeleninu a ovoce v budoucnu,“ zaznívá v tiskovém prohlášení Sundrop Farm.

A výstupy projektu jim dávají za pravdu. Skleníky doslova stojí na vodě, která je sem přečerpávána ze zálivu. Se slanou vodou by se ale nedařilo pěstovat nic, kromě řas. Proto je načerpaná voda odsolována pomocí moderní technologie.

Systém reverzní osmózy a filtrace se však řadí mezi energeticky velmi náročné. O tuto stránku věci se ale stará koncentračně-solární farma, která svou rozlohou překrývá skleníky.

Celkem 23 000 odrazných ploch soustředí paprsky na 115 metrů vysokou centrální věž. Ta je schopna ve slunečný den vyprodukovat až 39 MW čisté energie. Mnohem víc, než kolik je zapotřebí na odsolování, provoz čerpadel a rozvodných systémů ve sklenících.

Skleníky jsou přitom důmyslně vystavěny tak, že jsou obtékány „čerstvou“ dosud soli nezbavenou mořskou vodou. Tento vnější okruh napomáhá chlazení klimatu ve sklenících.

Pouštní teplo by totiž bylo daleko za hranicí optima pro růst. Pěstované rostliny, které zde reprezentuje 180 000 keříčků rajčat, pak vyrůstají z umělého substrátu. Tím jsou kusy kokosových vláken, upravené do podoby vytlačených desek.

Skvěle drží vlhkost, stabilizují rostliny a přitom jsou díky recyklaci prakticky „nekonečné“. Jak říká Philipp Saumweber, manažer Sundrop Farm: „Celý systém provozu je velmi nekonvenční.“

Vybudování celé infrastruktury přišlo na 200 milionů (australských) dolarů. To není právě málo, a činí kombinaci solární farmy s farmou zemědělskou výrazně dražší, než oddělené provozy v jiných podmínkách.

„Tato investice se však vrací v průběhu let. Konvenční skleníky se bez fosilních paliv neobejdou, a právě to prodražuje jejich provoz. Také bychom neměli zapomínat na to nejdůležitější: na jednom místě se tu vyrábí čistá energie i potrava pro lidi, zemědělství a energetický průmysl si tu nekonkurují. A navíc je to uprostřed pouště, kde by bez této technologie nebylo možné pěstovat cokoliv.“

NewScientist.com
Sdílet: