Moskva už slavné architekty neláká

Řeka Oka je podle slov moskevského starosty Sergeje Sobjanina zásadní městskou „přírodní“ tepnou, která, jak sám přiznává, stála teď delší dobou stranou zájmů. To se ale má záhy změnit, a Moskva má získat jednu z nejúžasnějších příbřežních promenád.

„Projekt na úpravu okolí moskevské řeky je skutečně majestátní. Který velký architekt si tu vybuduje svůj pomník?“  Zdroj: archsovet.msk.ru
„Projekt na úpravu okolí moskevské řeky je skutečně majestátní. Který velký architekt si tu vybuduje svůj pomník?“ Zdroj: archsovet.msk.ru

A jak toho chce starosta dosáhnout? K 1.8 2014 oficiálně vyhlásil soutěž návrhů krajinných inženýrů, architektů a designérů, jejímž cílem je vybrat ten nejlepší projekt na úpravu pobřeží, který by ohromil nejen Rusko, ale celý svět.

Pochopitelně, že rozsáhlost celého záměru už do počátků budí rozpaky. Rusko je totiž přímo proslavené architektonickými soutěžemi o „nejlepší masterplanning“, které se však z režimu konkurenčního utkání jednotlivých návrhů zpravidla nepřesune do fáze zahájení realizace.

A tak se navzdory velkoleposti plochy architekti zvučných jmen do mezinárodní soutěže zatím moc nehrnou. Svou roli přitom sehrávají i komplikované podmínky v terénu, protože pobřeží silně znečištěné moskevské artérie není zdaleka jednolité.

Řeka, která z 502 kilometrů své délky protéká osmdesáti kilometry Moskvou a jejími předměstími, představuje pro případného architekta výzvu v podobě 10 400 hektarů pozemků, kterým je zapotřebí originálním způsobem dát tvář. Problémem je i šířka řeky, která se pohybuje od 100 – 225 metrů.

Tedy trochu málo na přívoz, ale příliš mnoho pro snadné propojení břehů mosty. Území se navíc vyznačuje i rozmanitým geologickým podložím, které je však náchylné k erozi, a tudíž nepříliš vhodné k velkoplošné zástavbě.

Posledním hřebíčkem do rakve velkých snů architektů je pak nelichotivý „mix“ stávajícího funkčního využití území. Ozeleněné a přírodní plochy sice zabírají na katastrálních plánech 14 %, většinou se ale jedná o příměstské černé skládky.

Celkem 25 % vybrané plochy přináleží průmyslovým objektům, z nichž nemalá část již ukončila svou činnost, a pozemkové vazby k majitelům jsou teď značně nečitelné. Když se k tomu připočte 11 % obytné zástavby (z čehož 6 % je vystavěno bez stavebního povolení), vyvstává před případnými ambiciózními tvůrci noční můra plná vynuceného stěhování obyvatel, demolic a odstraňování skládek.

Reorganizace priorit využití pobřežních zón, tvorba veřejných prostranství, zajištění větší prostupnosti a zlepšení kvality městského prostředí zní tedy v zadání soutěže hezky, stejně jako zlepšování stavu životního prostředí či vybudování zázemí pro investiční příležitosti a realitní aktiva.

Dohromady ale představuje příliš velký díl práce, se kterým se skutečně nepopasují malá architektonická studia. A i ty velká si jistě rozmyslí, zda strávit dlouhé měsíce nad komplexním projektem, který s největší pravděpodobností nebude, jak už je v Rusku zvykem, realizován. Pokud máte zájem, na vítěze čeká odměna v hodnotě šesti milionů rublů.

TheMoscowRiver.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *