Svět může do roku 2050 nahradit 80 % zdrojů energie obnovitelnými

Svět, alespoň teoreticky, může do roku 2050 nahradit 80 % zdrojů energie obnovitelnými. Takové jsou závěry jednání Mezivládního panelu pro klimatické změny (IPCC), které probíhalo v Abú Dhabí. Na tomto jednání OSN potvrdila, že přijetí těch správných politických opatření může vést k radikálnímu snížení emisí díky zavádění alternativních energetických technologií. Proti změně kurzu ale stojí země hájící „ropné“ zájmy.

Uhelná elektrárna v Mělníce, foto: ČEZ
Uhelná elektrárna v Mělníce, foto: ČEZ

Předpokládaný podíl, který mohou v budoucnu zaujmou obnovitelné zdroje je mnohem větší, než se dříve předpokládalo. Podle mluvčího organizace Greenpeace, Svena Teskeho, to bylo způsobeno cíleným podhodnocením odhadů zemí vyvážejících ropu, například Brazílií a Saudskou Arábií.

Jak moc optimistická, nebo spíše reálná, tato čísla jsou? Zpráva předkládá 164 scénářů zavádění úsporných opatření, přechodu na alternativní zdroje energie a další užitečné udržitelné systémy.

Teske vidí zprávu jako užitečnou „kuchařku“ plnou praktických rad a nápadů, včetně optimálních doporučení pro jednotlivé země. Podle IPCC je hlavním důvodem proč investovat do „zelených“ technologií snížení emisí skleníkových plynů, které se podle některých výzkumů hlavní měrou podílejí na efektu tzv. globálního oteplování.

Abychom se vyvarovali katastrofických scénářů jako jsou povodně nebo naopak sucha, je podle Greenpeace cesta obnovitelných zdrojů, nezvyšujících zásadním způsobem hladinu uhlíku v ovzduší tou nejlepší cestou.

Podle hlavního autora zprávy, Ottmara Edenhofera, zde ale teoretické limity a překážky v cestě alternativním zdrojů energie přeci jen stojí. Za největší bariéru považuje právě politická rozhodnutí, která jsou často svázána s těmi kdo podporují ropné cesty.

V roce 2008 dosáhly OZE 12,9% podílu celosvětově vyrobené energie. Pochopitelně, že větší část připadá na biomasu, a také na pálení dřeva, zejména v rozvojových zemích. Teprve až druhotně přispívají přílivové, větrné a solární elektrárny.

Porovnáním nákladů na jedné straně a výsledných emisí na straně druhé jsou ale výsledky poměrně jasné. Celkem odhady ukazují, že přechodem na jiné energetické systémy bychom mohli redukovat 200 až 250 miliard tun emisí oxidu uhličitého.

renewablepowernews.com
Sdílet: