Výkonnější větrné elektrárny díky automobilovému průmyslu

Někdo by si mohl myslet, že na nejde už nic vylepšit. Avšak jen na první pohled. Velkým problémem větrných elektráren je dobře známá proměnlivost výkonu, díky které se musí vyráběná složitě „upravovat“, než je vyvedena do . Bohužel úpravou se ztrácí až 5 % vyrobené elektřiny. Pro budoucí stavby větrných elektráren to však již nemusí platit, neboť inženýrům z Technické university v Mnichově se podařilo uvedený neduh odstranit.  
Větrné elektrárny

Na začátek trochu teorie. Síla větru se na větrných elektrárnách přenáší skrze lopatky a hřídel na , který vyrábí střídavý proud. Bohužel, síla a rychlost větru je proměnlivá, čímž dochází ke kolísaní otáček generátoru a následně i ke změně frekvence vyráběného střídavého proudu.

Aby bylo možné elektrickou energii vyvést do rozvodné sítě, je nutné aby střídavý proud měl frekvenci 50 nebo 60 Hz. Toho se v současnosti dosahuje tím způsobem, že se elektrický proud převádí na stejnosměrný a poté opět na střídavý o požadované frekvenci. Převod však zapříčiňuje zmiňovaný pokles účinnosti až o 5 %.

K tomu, aby generátor dodával střídavý proud do sítě přímo, by bylo nutné jeho rotaci ustálit přesně na 1500 otáček za minutu. Jak toho ale dosáhnout, když je síla větru proměnlivá?

Němečtí vědci z mnichovské university se inspirovali v , odkud převzali a pro své potřeby upravili systém, jenž rozděluje točivý moment mezi jednotlivá kola automobilu. Jedná se relativně o novou technologii, která se stala velmi populární v segmentu aut s pohonem všech kol.

Jak to tedy celé funguje? Vylepšená větrná elektrárna má klasické provedení, avšak je doplněna právě o usměrňovač točivého momentu a malý . Elektromotor, jenž je napájen z rotoru, pak přes usměrňovač podporuje nebo naopak „brzdí“ hlavní generátor, který tak může pracovat v konstantních otáčkách.

Výzkumnici prohlašují, že pro 1,5 MW větrnou elektrárnu bude postačovat 80 kW elektromotor. Dodávají, že elektromotor nejen slouží jako dodatečný pohon generátoru, ale poslouží také jako samostatný generátor elektrického proudu.

Sdílet: