Plovoucí ostrůvky čistí řeku v Melbourne

Australský designér Rowan Thurman přišel s nevšedním návrhem, jak řeku Yarra, protékající městem Melbourne, zbavit odpadků. Ke svému počinu, který veřejnosti představil pod názvem Projekt Galada, se volně inspiroval plovoucími ostrůvky a také jednotlivými články řetězu jízdního kola.…

Čtěte více

Ekologizace energetických provozů výrazně pomohla ovzduší v Moravskoslezském kraji

Dva roky monitoroval státní Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ve spolupráci se svými partnery, především z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a České geologické služby Praha, znečištění ovzduší prachovými částicemi PM10 a jeho původce v Moravskoslezském kraji.

Čtěte více

Bioplyn z lidských exkrementů je nadějí pro rozvojové země

Lidé jsou sami o sobě úžasným zdrojem energie. A když vynecháme vlastní elektrický potenciál, pořád jsou tu ještě naše živočišné odpadky. Jen samotný bioplyn pocházející z lidských tekutých odpadů může generovat energii pro 138 milionů domácností, uvádí ve zprávě rada …

Čtěte více

Vodní elektrárnu v Dillí roztáčí odpad z kanalizace

Vodní elektrárny v principu pracují s průtokem čisté vody, ať už zadržené v nádrži, nebo třeba na průtočném vodním toku. Obyvatelé indického Dillí nyní objevují kouzlo variace zavedeného modelu. V městské čističce odpadních vod vznikla vůbec první vodní elektrárna, jejíž …

Čtěte více