Vznikne u Sychrova ekologická vesnička?

Najít místo pro svůj sen. Zní to možná až přehnaně romanticky, zvlášť když si k tomu přimyslíte šumící Jizeru, hluboké lesy a nedalekou zříceninu. Pokud se ale nebojíte výzev, které přináší život alternativního člověka, nemůže se vám téměř nic v cestě za cílem postavit. Snahou pana Jiřího A. Dolečka je realizace lokálního osídlení území, založená na šetrnosti vůči životnímu prostředí, energetické soběstačnosti a stavebního využití přírodních materiálů. Na počátku roku 2011 se skupinou podobně smýšlejících lidí přednesl svůj návrh na zasedání městského zastupitelstva v Sychrově, nedaleko mladoboleslavského Mnichova Hradiště.

Pozemky pro budoucí ekologickou vesničku u Sychrova, foto: sady.unas.cz
Pozemky pro budoucí ekologickou vesničku u Sychrova, foto: sady.unas.cz

Podobně to vidí i ostatní budoucí obyvatelé osady; nízkoenergetické nebo pasivní domy, dřevo a slaměná izolace užitá při výstavbě, zatravněné střechy. Cílem je tedy, podle slov autora myšlenky, nabídnout pozemky ke svobodné realizaci těm, kteří se nebojí alternativních přístupů, a zajímají se o dlouhodobou udržitelnost a architekturu vstřícnou přírodě.

Samotný koncept je do značné části závislý na tom, co do něj jednotlivý obyvatelé – osadníci, hodlají přinést, a proto je poměrně proměnlivý a tvárný. Oproti tradičním developerským záměrům se tady musí budoucí sousedé nejprve domluvit, co vlastně od společně vytvořené osady očekávají.

Podstatné je jen vyhovět současným nárokům na bydlení a minimalizovat zásah do krajiny, a pochopitelně vyhovět požadavkům stavebního zákona a ostatní legislativy ČR. Obyvatelé zamýšlené enklávy vidí realizaci projektu i ve filozofické rovině.

Například soběstačnost ve stravování se tu projevuje v plánovaném užití , je brán zřetel na faunu a flóru obydleného území, nebo propracovanou strategii co-housingu, tedy jakési formy komunitního bydlení.

Někdo si chce postavit dílnu, prodejnu zemědělských přebytků, postupně by si rádi vybudovali i dětskou miniškolku nebo pastvu pro ovce. Ačkoliv již představy zúčastněných nabyly konkrétní podobu, zatím jsou věci dány spíše jen na papíře a celý projekt je stále víceméně v počátcích.

Prozatím se sešli lidé podobného smýšlení, a utvrdili se v přesvědčení, jakým způsobem by si dále představovali své požadavky na bydlení. Na konečný výsledek, kdy v sadech na Sychrově pod vrchem Káčovem, vyrostou ekologické domky malé osady, si ještě budeme muset počkat.

Sdílet:

21 komentářů: „Vznikne u Sychrova ekologická vesnička?

 • 14. 12. 2011 (0.06)
  Permalink

  PS: Pane Švěhla, prosím, pokud byste měl zájem Vy či někdo jiný využívat sad – či jeho určitou část (zpočátku oficiální formou pronájmu, později možného odkupu) v konceptu, který uvádíte ve svém příspěvku (s přínosem pro obec a místní, příp. ještě ekologicky a bez použití chemie) – budu velmi rád, pokud Vám budu moci pomoci a tato vize se bude moci uskutečnit.

  Pokud byste měl zájem, bližší informace naleznete na http://www.sady.unas.cz, odstavec „3“ či jsem Vám k dispozici na mailu info.zde@email.cz, kde mohu poskytnout bližší informace.

  Jsem s pozdravem a přeji všem hezké dny.
  JAD

  Reagovat
 • 13. 12. 2011 (22.16)
  Permalink

  Dobrý den pane Švehla.
  Zprvu se nezbavím otázky odkud máte informaci, že se privatizuje obecní sad pro zbohatlíky a odkud informaci, že se sad nebude využívat.

  Právě tento projekt stojí zatím, aby se sad zachoval a stromky nebyly vykáceny /sad nebyl vykácen = nebyl vrácen po ukončení pronájmu půdy do původního stavu nevyužívané louky/ a usiluje o to, aby byl sad nadále využíván jako sad – navíc aby byl permakulturně obděláván a obohacen o další ovocné stromky – v současné době jsou tam neudržované již dosti poničené jabloně. Projekt dále usiluje o to, aby se domy architektonicky a urbanisicky plynule včlenily do sadu a na jejich výstavbu bylo použito co nejvíce přírodního materiálu z okolí + aby krajina nebyla narušena.

  Taktéž si myslím, že Městem navržená cena 300Kč za m2 stavebního pozemku není pro zbohatlíky a pokud máte zájem rád Vás osobně seznámím s možností začlenení se do projektu a taktéž s možností odkupu pozemků, např. již od 1000m2 v rámci etapy II, což je ca. 300.000Kč oficiálním odkupem od Města. Bližší informace naleznete na našem webu http://www.sady.unas.cz či na Facebooku.

  Jednoznačně Vám děkuji za Váš názor, který vnímám taktéž jako inspiraci k tomu poskytovat o záměrech transparentnější a konstruktivnější odpovědi:)
  JAD

  Reagovat
 • 11. 12. 2011 (10.03)
  Permalink

  Ekologie po Česku. Privatizuje se obecní sad a pár zbohatlíků si z něj udělá „ekologické bydlení“! Ptám se kde je nějaký přínos pro ostatní??? Neměla by se náhodou obec starat spíš o využití sadu v jeho původním účelu? Nevím co je tam za stromy, ale ovoce není nikdy dost a práci by tam našli místní. Obec by měla jednoduše prosazovat něco, co přinese užitek VŠEM v obci a ne jen momentální zisk z prodeje pozemků!

  Reagovat
 • 5. 12. 2011 (10.34)
  Permalink

  paní Procházková, prosím, pokud byste měla chuť, napište mi na info.zde@email.cz, rád bych se zainspiroval Vaší skupinkou lidí co plánuje podobný projekt. Děkuji

  Reagovat
 • 14. 11. 2011 (20.13)
  Permalink

  Držíme pěsti, také o něčem podobném se skupinkou odvážných sníme :)…je radost dozvědět se, že někdo již koná…

  Reagovat
 • 9. 11. 2011 (22.54)
  Permalink

  Konvenční devoleperské projekty rostou jak houby po dešti, ale podobných projektů je poskrovnu, jsem tedy zvědav jak tento projekt dopadne, v našich podmínkách věřím, že autoři projektu budou jen několik let narážet na překážky a je otázkou zda to přetrpí či vzdají jak tomu bylo u mnoha podobných projektů, takže nezbývá nic než jen držet palce a pevné nervy přeji, jsem zvědav.

  Reagovat
 • 7. 11. 2011 (7.55)
  Permalink

  Držím palce. Nezávidím však autorům dohodu mezi lidmi, potažmo pak ani s úřady. Navíc ani dnešní přeregulovanost od regulace územních plánů po regulaci střešních krajin… podobným projektům nenahrává…

  Reagovat
 • 4. 11. 2011 (10.22)
  Permalink

  Dobrý den, ráda bych se o projektu dozvěděla víc. Kde je možné sehnat další info a kontaktovat skupinu, co projekt vytváří?

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.