Vznikne u Sychrova ekologická vesnička?

Najít místo pro svůj sen. Zní to možná až přehnaně romanticky, zvlášť když si k tomu přimyslíte šumící Jizeru, hluboké lesy a nedalekou zříceninu. Pokud se ale nebojíte výzev, které přináší život alternativního člověka, nemůže se vám téměř nic v cestě za cílem postavit. Snahou pana Jiřího A. Dolečka je realizace lokálního osídlení území, založená na šetrnosti vůči životnímu prostředí, energetické soběstačnosti a stavebního využití přírodních materiálů. Na počátku roku 2011 se skupinou podobně smýšlejících lidí přednesl svůj návrh na zasedání městského zastupitelstva v Sychrově, nedaleko mladoboleslavského Mnichova Hradiště.

Pozemky pro budoucí ekologickou vesničku u Sychrova, foto: sady.unas.cz
Pozemky pro budoucí ekologickou vesničku u Sychrova, foto: sady.unas.cz

Podobně to vidí i ostatní budoucí obyvatelé osady; nízkoenergetické nebo pasivní domy, dřevo a slaměná izolace užitá při výstavbě, zatravněné střechy. Cílem je tedy, podle slov autora myšlenky, nabídnout pozemky ke svobodné realizaci těm, kteří se nebojí alternativních přístupů, a zajímají se o dlouhodobou udržitelnost a architekturu vstřícnou přírodě.

Samotný koncept je do značné části závislý na tom, co do něj jednotlivý obyvatelé – osadníci, hodlají přinést, a proto je poměrně proměnlivý a tvárný. Oproti tradičním developerským záměrům se tady musí budoucí sousedé nejprve domluvit, co vlastně od společně vytvořené osady očekávají.

Podstatné je jen vyhovět současným nárokům na bydlení a minimalizovat zásah do krajiny, a pochopitelně vyhovět požadavkům stavebního zákona a ostatní legislativy ČR. Obyvatelé zamýšlené enklávy vidí realizaci projektu i ve filozofické rovině.

Například soběstačnost ve stravování se tu projevuje v plánovaném užití , je brán zřetel na faunu a flóru obydleného území, nebo propracovanou strategii co-housingu, tedy jakési formy komunitního bydlení.

Někdo si chce postavit dílnu, prodejnu zemědělských přebytků, postupně by si rádi vybudovali i dětskou miniškolku nebo pastvu pro ovce. Ačkoliv již představy zúčastněných nabyly konkrétní podobu, zatím jsou věci dány spíše jen na papíře a celý projekt je stále víceméně v počátcích.

Prozatím se sešli lidé podobného smýšlení, a utvrdili se v přesvědčení, jakým způsobem by si dále představovali své požadavky na bydlení. Na konečný výsledek, kdy v sadech na Sychrově pod vrchem Káčovem, vyrostou ekologické domky malé osady, si ještě budeme muset počkat.

21 komentářů: „Vznikne u Sychrova ekologická vesnička?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *