Řešením překročení emisních limitů jsou lokální obnovitelné zdroje

Znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji dosahuje extrémních hodnot. Podpora výměny kotlů je podle Aliance pro energetickou soběstačnost prvním dobrým krokem, ovšem komplexní řešení přinese pouze přechod na místní obnovitelné zdroje. Podpora čisté energetiky navíc přinese kraji tolik potřebná pracovní místa.

Ostrava je jedním z měst, kde se výjimečně vysoké znečištění ovzduší projevuje nejakutněji, foto: nutto/sxc.hu
Ostrava je jedním z měst, kde se výjimečně vysoké znečištění ovzduší projevuje nejakutněji, foto: nutto/sxc.hu

Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost k nedávnému jednání pracovní skupiny pro řešení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji uvádí:

Hlavním původcem devastujícího znečištění ovzduší v moravskoslezském kraji je lokální vytápění v kombinaci s místními podmínkami. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS) navrhuje dotovat výměnu kotlů. To ale řeší problém jen dílčím způsobem. Emise se tím pouze za vysoké náklady sníží. Řešením jsou energeticky soběstačné domy, které kombinují výhodu pasivních budov s nulovými výdaji za teplo a pozitiva obnovitelných zdrojů – zejména solární panelů na střeše rodinných domů. Zlepší se čistota ovzduší, které ohrožuje zdraví dětí a současně nezávislost rodin na elektrárenských společnostech.

Dnešní cena solárních panelů umožňuje volit také nový způsob podpory pomocí takzvaného net-meteringu, což je zajímavý způsob, jak by šlo podpořit výrobu čisté elektřiny zejména se solárních elektráren na střechách domů a přitom nezatížit spotřebitele elektřiny dalšími příplatky na faktuře od ČEZ.

Pokud fotovoltaická elektrárna na střeše rodinného domu vyrobí více elektřiny, než se v domě spotřebuje, pak přebytky dodává bez současného příplatku na podporu solární energetiky do sítě. Naopak, když solární elektrárna nepokryje vlastní spotřebu domu, může si rodina odebrat elektřinu ze sítě.

Platnost toho efektivního systému podpory by měla být garantována po celou dobu životnosti fotovoltaické elektrárny, tedy nejméně 20 let. Net-metering již úspěšně funguje např. v některých státech USA, Itálii, Dánsku, Španělsku, Francii, Kanadě či Austrálii.

Princip: Jednoduchý měřič zaznamenává tok elektřiny ve směrech dodávky do sítě nebo odběru ze sítě za dané období, které se vyúčtuje. Při vyúčtování zaplatí domácnost za odebranou energii částku sníženou o cenu energie do sítě dodané.

Pokud by solární elektrárna dodalo do sítě více energie, než kolik se v domě za dané období spotřebuje, pak rodina nedostane nic. V takovém případě se však vyplatí zvážit pořízení baterií a vybudování zcela energeticky soběstačného domu, odstřiženého od závislosti na drahé elektřině od ČEZ a dalších elektrárenských společností.

tisková zpráva
Sdílet: