Podpora zelené energetiky a příspěvek státu

Vláda bude ve středu jednat o výši „státního“ příspěvku na podporu obnovitelných zdrojů. Pravděpodobně bude schváleno snížení na 9,7 mld. korun, prosazované ministerstvem průmyslu. Aliance pro energetickou soběstačnost soudí, že by vládní debata neměla omezovat pouze na zelenou část regulované složky elektřiny (10 procent ceny elektřiny), ale také na poplatek za distribuci (35 %).

Uhelná elektrárna Mělník. Takových jsou v ČR desítky. foto: ČEZ
Uhelná elektrárna Mělník. Takových jsou v ČR desítky. foto: ČEZ

Aliance pro energetickou soběstačnost také připomíná, že se stát v minulosti dobrovolně vzdal příjmů za aukce emisních povolenek. Velcí znečišťovatelé získají „zdarma“ emisní kredity v hodnotě 50 až 70 miliard korun.

Miliardy přitom mohl stát využít k vytvoření programu na posílení moderní ekonomiky. Získal by tak prostředky nejen na zvyšování energetické efektivity, ale i na podporu obnovitelných zdrojů.

Investice do obnovitelných zdrojů mohou postupně nahrazovat spotřebu fosilních paliv. Spalování uhlí je dnes na trhu zvýhodněno osvobozením od hrazení externích nákladů čítajících škody na lidském zdraví, škody na životním prostředí a důsledky změn klimatu.

Experti z Univerzity Karlovy a Vysoké školy ekonomické vyčíslili, že na výrobu elektřiny v hodnotě 50 miliard korun ve zdrojích, z nichž přibližně šedesát procent zaujímá uhlí, připadají ekologické a zdravotní škody za dalších 60 miliard.

„Podpora obnovitelných zdrojů něco stojí. Na druhou stranu jde o transparentní systém příspěvků na čisté zdroje, které pomáhají snižovat znečištění, nebo budovat naši nezávislost na dovozu energetických surovin z Ruska.

Ideálním řešením by bylo odstranění skrytých dotací pro uhelnou nebo atomovou energetiku. Pak by se i obnovitelné zdroje prosadily na trhu bez podpůrných mechanismů,“ říká Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

V diskuzi o výši podpory obnovitelných zdrojů se často vyskytují zavádějící nebo neúplné informace. Jedním z příkladů je studie Next Finance.

Sdílet: