Přečerpávací elektrárna v americkém Mineville

Američané přistupují k projektům zásobníků energie poněkud váhavě. Po celých Spojených státech bychom napočítali jen kolem čtyř desítek podobných zařízení. Jedno z těch středně velkých se teď k nemalé radosti „průkopníků zásobníků energie“ bude nyní budovat ve státě New York, u hornického městečka Mineville.

Nejznámější přečerpávací vodní elektrárnou v České republice jsou Dlouhé stráně o výkonu 650 MW. foto: ČEZ
Nejznámější přečerpávací vodní elektrárnou v České republice jsou Dlouhé stráně o výkonu 650 MW. foto: ČEZ

Za projektem hydroelektrárny stojí lidé ze společnosti Moriah Hydro Corp. Na svých webových stránkách nešetří při popisu záměru v Mineville slovy jako „gigantický“. S odhadovaným výkonem 260 MW jde však o projekt na podmínky USA spíše průměrný.

Pro srovnání, největší podobná elektrárna se nachází v Bath County na virginské straně Apalačského pohoří. Se čtyřiceti pumpami a výkonem okolo 3 GW jde skutečně elektrárnu úctyhodných rozměrů.

Orgány Federální energetické regulační komise (FERC) podávají k celému záměru v Minevile, vedeném pod pořadovým číslem 127635, více informací. Není to totiž poprvé, co se o obdobné využití zdejších dolů někdo zajímal.

Propojením štol a vrtů dolů Old Bed, New Bed a Harmony (patřících společnosti Moriah) s povrchovým dolem Bonanza (patřícím dříve důlní společnosti Republic Steel Corp.) vznikne důmyslný systém přečerpávací nádrže.

Zatímco plánovaná „horní“ nádrž se nachází 325 metrů nad mořem (s maximální hloubkou 150 metrů), spodní hladina druhé nádrže bude sahat až do 1200 metrů pod povrch. Převážná část se ale bude nacházet mezi 320 – 450 metry pod povrchem.

Hydroelektrárna nebude využívat žádné vodoteče či přírodního rezervoáru z okolí, nezasahuje do půdního fondu spojených států. Nenarušuje žádné chráněné území a (jak je Americká administrativa povinna uvádět) nezasahuje ani na území žádného z indiánských kmenů.

Elektrárna v Mineville bude přečerpávat vodu s pomocí dvacítky turbín, a bude dosahovat celkového výkonu 260 MW. Realizátoři považují za hlavní pozitivní aspekt celého záměru, že přečerpávací elektrárna žádným způsobem nenarušuje vzhled okolní krajiny a ve své podstatě vlastně využívá „brownfield“ ke zhodnocení jinak opuštěné a devastované lokality.

Sdílet: