Pod africkým sluncem vznikne solární velmoc

Jihoafrická republika nepatří mezi nejchudší země, leč navzdory silné ekonomice dosud stála spíše stranou trhu s alternativními zdroji energie. Více jak tři čtvrtiny elektřiny získává z tepelných elektráren, neboť o uhlí nemá tato země (zatím) nouzi. Po letech nečinného přešlapování se však představitelé JAR rozhodli změnit energetický kurz a v rámci dlouhodobého pětibodového programu hodlají provést radikální proměnu energetické koncepce.

Jihoafrická republika má pro využití obnovitelných zdrojů energie ideální podmínky. Svítí tam slunce, fouká vítr a v podzemí se ukrývá netušená síla. Stejně jako v oceánu. foto: saavem/sxc.hu
Jihoafrická republika má pro využití obnovitelných zdrojů energie ideální podmínky. Svítí tam slunce, fouká vítr a v podzemí se ukrývá netušená síla. Stejně jako v oceánu. foto: saavem/sxc.hu

JAR zainventuje částkou 5,4 miliard dolarů rozvoj alternativních zdrojů energie. Odklon od uhlí je skutečně výrazný, a mezi lety 2014-2016 by mělo být realizováno celkem osmadvacet projektů slunečních, větrných a geotermálních elektráren.

To však má být jen první z pěti kroků programu REIPP (Renewable Energy Independent Power Procedures). Už ve druhém kroku se počítá s devatenácti dalšími projekty, které se již připravují a mají částečně zahrnovat i využití příbojových turbín.

Výběr vhodných investičních záměrů (první kolo je již uzavřeno) probíhá formou veřejné aukce, kde mohou jednotlivé společnosti představit své vize. První várka má dodat zemi, která je prozatím z 85 % závislá na uhlí, celkem 1,4 gigawatt čisté elektřiny.

Druhý krok počítá s instalovaným výkonem 1,04 GW, a do roku 2020 má komplexně naplněný program REIPP přinést „zemi pod pálícím sluncem“ 5,7 GW.

Bez zajímavosti není ani odpověď na otázku kde na to všechno Jihoafrická republika vzala peníze: prakticky je totiž vláda uspořila z daní a poplatků vybíraných od průmyslových podniků a velkých továren za emisní znečištění.

To přijde na šestnáct dolarů za tunu. Jihoafrická republika patří mezi „top“ dvacet největších světových znečišťovatelů, a celkem 41 GW její spotřeby elektřiny je „hrazeno“ z uhelných elektráren. Stav životního prostředí, především, ale nejen z hlediska kvality ovzduší, je zde považován za kritický.

Sdílet: