Jak jezdit úsporně a ekologicky?

Automobilismus je nedílnou součástí moderního světa. Jenže tento fenomén přináší kromě nesporných výhod také některá závažná rizika, jako např. dopad na životní prostředí. Jezdit lze ovšem i tak, že budete šetrní k přírodě i své peněžence!auta na parkovišti

Dopad automobilismu na životní prostředí

Přehlížet vliv automobilové dopravy na naše životy lze v současném světě jen stěží, a to zvláště v rámci městských aglomerací. Všudypřítomný hluk je pouze jedním z negativních dopadů automobilismu na životní prostředí člověka.

Hlavní problémy se nicméně pojí se znečišťováním ovzduší, vody a půdy, jakož i se spotřebováváním fosilních paliv. S rostoucím počtem vozů se navíc tato negativa zvyšují. Proto jsou už dnes mnohé automobily, mezi které patří např. nové vozy Volvo, vyvíjeny s ohledem na snižování takových vlivů.

nabíjení elektromobilu Smart ED
nabíjení elektromobilu Smart ED

Alternativní pohony automobilů – cesta pro 21. století

Znečištěné ovzduší, jež má pochopitelně neblahý vliv na zdraví populace včetně dětí, je důsledkem nedokonalého spalování paliva v motorech. Negativní dopad mají především uhlovodíky, oxid uhelnatý anebo oxidy dusíku. Řešením se tedy mohou stát alternativní pohony, které neblahé důsledky automobilové dopravy více či méně snižují a navíc jsou často úspornější i z finančního hlediska.

  • Zajímavým alternativním pohonem pro automobily je LPG. Jde o zkratku anglického Liquefied Petroleum Gas, tedy o „zkapalněný ropný plyn“. I když něco stojí přestavba na LPG a rovněž spotřeba takových vozů je nepatrně vyšší, palivo je výrazně levnější. Výměnu pohonu je přitom možné sehnat i poměrně lacině (viz přestavba LPG Praha), takže tímto způsobem lze jezdit úsporně a ekologicky. Při spalování LPG totiž vzniká výrazně méně emisí, tedy látek znečišťujících ovzduší.

  • K pohonu motorových vozidel lze použít rovněž CNG stlačený zemní plyn (angl. Compressed Natural Gas), čímž je míněn metan. Opět se jedná o výrazně „čistší“ palivo, a to zejména ve srovnání s benzínem či motorovou naftou. Navíc musíme znovu zmínit i finanční stránku, neboť provozní náklady jsou s podstatně nižší. Tuto pohonnou hmotu lze sehnat až o polovinu levněji než např. benzín Natural 95. Také síť čerpacích stanic prošla za posledních několik let výrazným vývojem a čerpací stanice CNG dnes nalezneme v každém větším městě.

  • Další zajímavou možností jsou vozidla s hybridním pohonem, tzn. s několika zdroji energie pro pohon. Existují přitom v mnoha variantách, obvykle se ovšem jedná o kombinaci elektromotoru s jinou trakcí či trakcemi. Hybridní pohon se navíc aktuálně vyskytuje i u vysoce komfortních vozů. Volvo V60 kupříkladu představuje jeden z vůbec prvních luxusních diesel elektrických hybridních automobilů, který produkuje méně výfukových plynů.

  • Elektrický pohon se pochopitelně vyskytuje také u stále populárnějších elektromobilů (EV), jejichž zdrojem energie je ve většině případů akumulátor. Ačkoli je cena těchto vozidel poměrně vysoká a zároveň potřebují před jízdou nabít, neprodukují žádné výfukové plyny a navíc jsou náklady na jejich provoz opět výrazně nižší.

  • Elektromobily jsou tedy další ideální kombinací, jak ušetřit životní prostředí i finance.

plnění auta na CNG

placená inzerce
Sdílet: