Ekologické bydlení

Rodinný dům, nízkoenergetické bydlení, zelená úsporám
   hledat:
15. 11. 2012 v rubrice energie

Hurikán Sandy odřízl od elektřiny miliony domácností po celém severovýchodě USA. Lámal stromy a trhal elektrická vedení. Ale zákeřná byla rovněž stoupající hladina moře, která vyřadila z provozu dodávky elektřiny po celém New York City a v mnoha dalších přímořských městech.

Hurikán Sandy aktuálně na východním pobřeží USA prověřil funkce tzv. inteligentních sítí neboli smart-grids, foto: GE

Hurikán Sandy aktuálně na východním pobřeží USA prověřil funkce tzv. inteligentních sítí neboli smart-grids, foto: GE

Energetická společnost Consolidated Edison preventivně odstavila celou síť náchylnou k zaplavení, ale i tak zažila „největší výpadek ve své historii způsobený bouří.“

Částečně to bylo způsobeno přívalem slané vody z hurikánu Sandy. „Mořskou vodu totiž není tak jednoduché vyčerpat“, říká John McDonald, ředitel technické strategie a politiky rozvoje v GE Digital Energy.

„Suchá sůl je elektrický vodič. Pokud zakryje izolátory, tedy materiál, který brání průtoku elektřiny v transformátorech, přepínačích a dalších zařízeních, může to zapříčinit elektrické záblesky a způsobit zkrat. Navíc je také korozní.“

V důsledku toho musí pracovníci technické infrastruktury na Manhattanu i jinde ze všeho nejdřív před tím, než budou moci znovu spustit elektřinu, vyčerpat přívaly poloslané vody z hurikánu Sandy, celé zařízení důkladně prostříkat čistou vodou a osušit je pomocí výkonných větráků. Totéž platí i pro zatopené městské tunely metra.

Úklid může být opravdu únavná práce, zvlášť když slaná voda proniká přes větrací otvory v transformátorech a dalších strojích. „Teprve poté, co se zařízení dokonale umyje a vysuší, můžete postupně začít spouštět elektřinu, vyzkoušet všechny funkce a ujistit se, že to stále funguje,“ říká McDonald. „Zaměstnanci už s tím mají zkušenosti.“

Je to něco, co by McDonald raději neprožíval. On sám je jeden z odborníků společnosti GE na tzv. inteligentní sítě.

Říká, že během obrovských bouří, jakou je hurikán Sandy, mohou inteligentní sítě, což je síť inteligentních měřidel, čidel a dalších „inteligentních“ zařízení a systémů, rychle detekovat a izolovat největší problémy tak, aby se nekumulovaly a nezpůsobily výpadek proudu.

„Obnovujeme služby zákazníkům ve zdravých částech systému a vysíláme naše opravářské čety do těch částí systému, které měly poruchu,“ říká McDonald.

McDonald dodává, že inteligentní měřiče jsou účinným nástrojem pro stanovení rozsahu výpadku proudu. „Máte-li doma inteligentní měřiče, víme konkrétně, kteří zákazníci jsou bez elektřiny,“ říká.

Technické zařízení může dát dohromady údaje inteligentního měřiče s informacemi ze systému distribučního řízení, systému řízení výpadků proudu a systému geografických informací, který obsahuje mapy digitalizované sítě a údaje o zařízeních.

Tyto mapy obsahují zeměpisné souřadnice všech přepínačů, sloupů, měřičů a dalších aktiv technické infrastruktury. „Integrace těchto systémů nám ukazuje aktuální stav každého aktiva, ať je pod proudem nebo ne, v údržbě nebo v provozu,“ říká McDonald.

„Když jsou pak v akci opravářské čety, přesně vědí, co se děje, kolik zákazníků je v každé oblasti zasaženo, a zda je problém ve sloupu, který spadl, nebo v transformátoru, který je mimo provoz kvůli problémům s vodou“.

McDonald říká, že inteligentní síť také pomáhá „zjistit, kterým zákazníkům je potřeba obnovit výpadek jako prvním, což pomáhá stanovit priority a zajistit, že zákazníkům byl opravdu obnoven přívod proudu.“

Inteligentní sítě pomáhají také elektrárenským společnostem a jejich zákazníkům zůstat v kontaktu, což je klíčové v chaotických bouřích, jakou je Sandy.

„Pokud mají zákazníci doma inteligentní měřič a další inteligentní zařízení a systémy, můžete jim sdělit, že víte o tom, že je nějaký problém, že už máte opraváře na cestě nebo dokonce přímo na místě, a že očekáváte obnovení energie za určitý počet hodin“, říká McDonald.

„To je důležité“. Nemusí to znamenat, že se dodávka obnoví okamžitě, ale zákazníky to uklidní.

tisková zpráva
 redakce
 

Ekologické bydleníMagazín Ekologické bydlení vydává Chamanne s.r.o. ISSN 1803-0211. RSS Mediálně zastupuje Impression Media. Naše další projekty Hybrid.cz