Energy Garden – elektřina z bioodpadů

Každoročně končí ve směsném odpadu neuvěřitelné množství materiálů, které lze biologicky zpracovat. Zbytky z domácí kuchyně, odpady z restaurací, neprodané zboží z krámků se zeleninou. A když k tomu ještě připočítáme posekanou zeleň z trávníků, je z toho odpad, který přímo vybízí k dalšímu využití čili recyklaci. Kompostování bylo ještě donedávna jedinou rozumnou alternativou, ale jak ukazují nadšenci z BC Bioenergy Network, z odpadu toho lze dostat mnohem víc.

Za jednotkou Energy Garden zůstávají tuny mulčovací kůry a kvalitního kompostu. foto: archiv autora
Za jednotkou Energy Garden zůstávají tuny mulčovací kůry a kvalitního kompostu. foto: archiv autora

Společnost, která sídlí v americkém Richmondu, se poslední léta soustředí na projekty, které napomáhají snižovat objem ukládaného odpadu, a účelně jej zhodnotit. Poslední nápad, který je v současnosti řešen na úrovni funkčního prototypu, však získává na ohlase po celém světě.

Samostatná jednotka Energy Garden je totiž vlastně malou elektrárnou, která vyrábí ze zmíněných domácích odpadů elektřinu. Klíčem je metan, respektive jeho anaerobní digesce.

Proces anaerobní digesce spočívá v kontrolované mikrobiální přeměně organických látek bez přístupu vzduchu. Jednotka rozkládá jednotlivé biologické materiály, a získává bioplyn (směs metanu, oxidu uhličitého a dalších plynů).

A právě metan je pro energetické využití, vzhledem k potenciálu 55,5 MJ/ kg (nebo také 15,4 kWh/kg) nejzajímavější. Může totiž najít uplatnění jako pohon nejrůznějších ohřívačů a generátorů, a co víc, kromě elektřiny produkuje Energy Garden také vynikající kompost.

Zmíněný první prototyp malé elektrárny zpracovává zbytky posekané vegetace (dodávané městskými úklidovými službami) a odpady z kuchyně vancouverského metra. Ročně dokáže zpracovat na 40 000 tun biologických odpadů.

Jablečné slupky, zbytky pečiva a shrabané listí se tak nemusí „neúčelně“ rozkládat někde na skládce, ale může být ještě jednou zhodnoceno. Tím, že Energy Garden rozkladné plyny jímá, se vlastně sníží i objem emisí, které by jinak putovaly do atmosféry. Zmíněné zařízení tak vlastně zabrání úniku nějakých 10 255 tun CO2.

Richmondská jednotka Energy Garden zásobuje lacinou energií na 900 domů v blízkém okolí, a prodává surový kompost zpět dodavatelům, městským službám starajícím se o zeleň. Koloběh návratu a recyklace je tedy téměř dokonalý.

Sdílet: