Ukliďme Česko 2014 – Celorepubliková úklidová akce

Chystaná úklidová akce „Ukliďme Česko“ vychází z mezinárodně osvědčeného modelu „Let’s Do It!“. Tento typ úklidových akcí proběhl úspěšně již ve více než 100 zemích za účasti 8,5 milionů dobrovolníků. Úklid Česka proběhne ve dnech 16. – 17. 5. 2014, v pátek pro firemní dobrovolníky, v sobotu se do akce může zapojit každý občan ČR.

Podobných míst jsou po celé České republiky stovky a tisíce. Zapojte se do nápravy situace v rámci akce Ukliďme Česko! foto: Ukliďme Česko
Podobných míst jsou po celé České republiky stovky a tisíce. Zapojte se do nápravy situace v rámci akce Ukliďme Česko! foto: Ukliďme Česko

Cílem akce je však nejen uklidit naše okolí a ve společné věci zaangažovat různé zájmové skupiny, školy, sdružení, firmy, státní správu i jednotlivce, ale v neposlední řadě také mediálně zviditelnit dlouhodobě neřešenou problematiku černých skládek a přispět tím k prevenci jejich vzniku.

Černé skládky totiž v drtivé většině případů vznikají z neznalosti občanů, kteří by jinak mohli odpady bezplatně odevzdat do sběrného dvora nebo využít míst zpětného odběru. Za důležitý považujeme vzdělávací přínos akce, který je motivací celého projektu.

Již přes rok probíhá v ČR mapování černých skládek prostřednictvím projektu ZmapujTo: Bič na černé skládky, díky němuž bylo nahlášeno a do mapy zaneseno více než 2 000 černých skládek, od malých „nepořádků“ až po skládky obřích rozměrů, mnohdy obsahující i nebezpečné odpady, ohrožující zdroje pitné vody, zdraví lidí a zvířat.

Skládku lze nahlásit velmi rychle a jednoduše pomocí mobilní aplikace pro chytré telefony, případně prostřednictvím interaktivního webového formuláře. Po více než roce mapování černých skládek uzrál čas posunout se dále a s nasbíranými daty nějak smysluplně naložit. Vznikla tak myšlenka celostátní úklidové akce pod názvem „Ukliďme Česko“.

Podobné akce již v ČR v minulosti probíhaly a stále probíhají, např. akce Čistá Vysočina s již pětiletou tradicí nebo akce pod hlavičkou Českého svazu ochránců přírody.

Akce „Ukliďme Česko“ je nová ve svém zaměření na úklid malých a středních černých skládek, oproti běžným úklidovým dnům zaměřeným na drobný nepořádek a také tím, že se úklid koná v jediný den. Novinkou v rámci akce je dále plošný celorepublikový rozsah a využití moderních informačních a komunikačních technologií.

Jak se do akce zapojit?

Akce se uskuteční ve dnech 16. – 17. 5. 2014. Pátek bude věnován firemnímu dobrovolnictví, sobota ostatním dobrovolníkům. Je možné se zapojit jako místní organizátor, dobrovolník, mediální partner, sponzor a další.

Vítaní jsou všichni, které myšlenka „Ukliďme Česko“ oslovila a chtějí se do realizace projektu aktivně zapojit nebo jej finančně či materiálně podpořit.

Začátkem března byla spuštěna interaktivní mapa, sloužící k přihlašování organizátorů místních úklidů, dobrovolníků i organizátorů – obcí a vzájemnou komunikaci mezi nimi.

Díky ní se mohou účastníci akce snadno zaregistrovat a uvidí v přehledné mapě např. počet již přihlášených dobrovolníků a také organizátorů, ke kterým se mohou ve zvolené lokalitě připojit (později budou do mapy vloženy již nahlášené černé skládky, které mohou účastníci akce uklízet). Více viz. mapa.uklidmecesko.cz.  

Zapojení obcí a odpadových firem

Projekt počítá i se zapojením obcí a odpadových firem, protože ty mají k této problematice velmi blízko. Odpadové firmy by nám mohly pomoci nejen finančně, ale i technikou nebo materiálně (např. distribuce materiálu pro účastníky jako jsou rukavice, pytle na odpady, letáčky, trička apod.).  

V současnosti s odpadovými firmami jednáme a snažíme se pro obce v rámci této akce dojednat speciální podmínky pro svoz či uložení odpadů. Předběžně víme zhruba o třinácti odpadových firmách, které by měly zájem se o projektu dozvědět víc nebo se do něj nějakou formou zapojit.  Co se týče finanční pomoci, hledáme samozřejmě sponzory napříč celým spektrem firem, které uvažují environmentálně a společensky odpovědně.

I pro samotné obce je projekt výhodný. Velká část obcí v ČR totiž alespoň jedenkrát ročně na své náklady provádí úklid svého katastru od pohozených odpadů (i černých skládek).

Nyní se obcím naskýtá příležitost uklidit během dvou dnů černé skládky na svém katastrálním území s využitím pomoci dobrovolníků a dalších partnerů akce, tedy za výhodnějších podmínek, než by to činily samostatně. Navíc pokud se skládka neodstraní, bude se rozrůstat a porostou tak i budoucí náklady na její odstranění.

Kam bude odpad směřovat?

Zkušenosti z úklidu skládek jak u nás, tak v zahraničí, hovoří o velmi malé míře recyklace sesbíraných odpadů. Je to dáno jednak širokou škálou odpadů, které se na skládkách nacházejí, ale především jejich velkou mírou znečištění, takže jsou povětšinou pro recyklaci nevhodné.

Nicméně závisí to také na logistice a recyklačních kapacitách v dané lokalitě. Každopádně lze očekávat, že většina odpadů bude končit na legálních skládkách, příp. ve spalovně.

S tím je svázána podmínka spoluúčasti místně příslušné obce, neboť uložení na skládky je ze zákona zpoplatněno a tudíž poplatky za uložení budou v režii obce (městské části). V místech, kde obec nebude ochotna poplatek uhradit, se pak akce bude redukovat na běžný počišťovací úklid drobného nepořádku (papír, plasty apod.), nicméně ten je mnohde také zapotřebí.

tisková zpráva

3 komentáře: „Ukliďme Česko 2014 – Celorepubliková úklidová akce

  • 27. 2. 2017 (3.27)
   Trvalý odkaz

   I have a lot of relatives wondering why I would bother renting for a year when I can purchase a home in this “buyers ma21te&#8r2k;.They agree prices will come down but don’t understand why I would wait 12-24 months and spend $25k-$50k on rent only to get a $25k-$50k price reduction on a home. I don’t bother explaining it anymore. Just wondering if anyone has any good zingers they use to respond to these type of eye-rolling questions.

   Reagovat
 • 9. 4. 2014 (15.51)
  Trvalý odkaz

  No já mám dost uklízení skládky za barákem, kterou jsme nevědomky koupili i s barákem po předchozích majitelích. Dřív to, ale na vesnici bylo normální házet veškerej odpad místo do kontejnerů, dvora a surovin do kopřiv za barák. Holt co předešlá generace napáchala musí další napravit :/

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *