Povodním se nevyhneme. Proč nezapojíme přírodu?

Debata nad dalšími protipovodňovými opatřeními musí do budoucna obsahovat systémová řešení. Tak to alespoň vidí Strana zelených. Velké povodňové vlny, které zasáhly Moravu v roce 1997 nebo Čechy v letech 2002, 2006 a 2013 mají podle nich příčinu nejen ve zhoršené schopnosti krajiny zadržet vodu, ale také ve změnách podnebí, jež budou pokračovat.

Povodně jsou přirozenou součástí přírodního cyklu. To jen lidé se jim připletli do cesty. foto: Greenpeace/Ibra Ibrahimovič
Povodně jsou přirozenou součástí přírodního cyklu. To jen lidé se jim připletli do cesty. foto: Greenpeace/Ibra Ibrahimovič

Uvědomujeme si složitost problému, navrhujeme ucelenou soustavu opatření a prosazujeme investice do obnovy krajiny a jejích přirozených schopností vodu zadržet,“ píše se v tiskové zprávy SZ. Strana zelených proto představuje pět principů protipovodňových opatření, které zmírní průběh malých a středních povodní a zmírní riziko škod z těch velkých:

1. Dejme prostor řekám

Je nutné snížit míru protipovodňové ochrany nezastavěných území a propojit toky a nivy. To znamená umožnit meandrování napřímených toků a častější rozlivy povodní do polí a lesů. Pokud tomu někdy brání nedostupné pozemky, hledejme cestu, jak je získat.

2. Zajistěme státní pozemky na protipovodňovou ochranu

Je potřeba okamžitě zastavit prodej státní půdy v katastrech, kde ji stát má méně než 5 %, a tuto rezervu ponechat na realizaci takovýchto opatření. Prověřit potřeby a teprve poté rozhodnout o případném dalším prodeji.

3. Vymezujme protipovodňovou ochranu důsledně i v územních plánech

Urychlit stanovení nezastavitelných záplavových území a nepřipustit jejich obcházení. Začít využívat institutu území určených k rozlivům povodní. Tyto nástroje chceme zakotvit jako povinnou součást v územních plánech a jako veřejně prospěšnou stavbu či opatření.

4. Delegujme větší zodpovědnost i pravomoci na chráněné subjekty

Je nezbytné změnit systém financování protipovodňových opatření, a to skrze finanční spoluúčast samospráv a chráněných subjektů. Současně by měli získat větší práva na rozhodování.

5. Využijme efektivně zemědělské a lesnické dotace

Povodně začínají v celé ploše povodí. Naše krajina trpí řadou neduhů. Od příliš zhutněných půd po nevhodnou druhovou skladbu dřevin v lesích. Je potřeba posílit úlohu zemědělských a lesnických dotací na ozdravení krajiny.

Je třeba ocenit profesionalitu záchranných složek i všechny, kteří nabídli pomocnou ruku při řešení následků letošních povodní. Pokud ale nechceme každých 5-10 let vystavovat účtenky v řádu desítek až stovek miliard za škody způsobené vodou, je třeba změnit přístup a naučit se s povodněmi žít. Musíme víc zapojit majitele chráněných objektů, a to včetně jejich podílu na rozhodování a financování ochrany. Nesmíme připouštět další výstavbu v zaplavovaných územích. Nevyhneme se razantnějšímu řešení dostupnosti pozemků potřebných k protipovodňové ochraně,“ říká Ondřej Liška, předseda SZ.

Technická opatření na ochranu zástavby jsou potřeba, víc ale musíme změnit přístup k nezastavěným územím a využít je k zachycení povodní. Tyto investice nejenže sníží riziko škod z ničivých povodní vodou, ale lidem se vrátí i na dostupnějších pojistkách,“ říká Eva Tylová, místostarostka Prahy 12 a členka předsednictva SZ.

V České republice existuje řada dobrých nástrojů protipovodňové ochrany. Potíž je v jejich nedostatečném využití, třeba institutu území určených k rozlivům povodní obsaženého ve vodním zákoně. Vždycky bude třeba, aby vedle sebe fungovala technická a přírodě blízká opatření. Technická opatření docela umíme, u těch druhých je to horší. Nevyužíváme dost dobře potenciálu krajiny, hlavně nezastavěných údolních niv. Významnější změny v korytech toků a krajině děláme dlouhé desítky let. Narážíme hlavně na vlastnické vztahy k pozemkům i hamižnost některých developerů. Nezbude nám, než hledat cestu k omezení nesmyslné zástavby i zajištění práv k pozemkům pro protipovodňovou ochranu. Vlastníci by za taková opatření měli dostat jednorázovou kompenzaci,“ dodává Tomáš Havlíček, vodohospodář a vedoucí odborné sekce Strany zelených.

tisková zpráva

2 komentáře: „Povodním se nevyhneme. Proč nezapojíme přírodu?

 • 12. 6. 2013 (8.43)
  Trvalý odkaz

  Když nebude zájem ze strany budoucích majitelů, tyto pozemky a domy kupovat, nebudou developeři rozvíjet infrastrukturu v takových oblastech. Zaráží mne, že někteří budoucí obyvatelé zápl. oblastí vidí bydlení tak krátkozrace a nezohledňují riziko povodní. A pak ještě požadují náhradu za škody….

  Reagovat
 • 12. 6. 2013 (4.23)
  Trvalý odkaz

  To je sice hezké ale developerská lobby vždy starostu přesvědčí a stavět se bude kdekoli. Když stát povoluje výstavbu v záplavovém pásmu, tak to nemá řešení…

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *