Konopí lze využít k dekontaminaci půdy i odpadních vod

Konopí se u nás v současnosti pěstuje především pro semena. Jejich konzumace se stává trendem hlavně kvůli vysoké výživové hodnotě. Technické konopí neobsahuje THC, tedy hlavní psychotropní účinnou látku. Je proto vhodné k zařazení do běžného jídelníčku. Za tímto účelem se ročně v ČR zasévá necelých 300 ha konopí.

Popis obrázku: Cannabis sativa (konopí seté) dokáže dekontaminovat půdu, foto: Chmee2, licence Creative Commons 3.0 Unported
Popis obrázku: Cannabis sativa (konopí seté) dokáže dekontaminovat půdu, foto: Chmee2, licence Creative Commons 3.0 Unported

Hospodářské odrůdy konopí setého jsou označovány jako technické konopí. Jeho pěstování v ČR dovoluje zákon 167/98 Sb. Vztahuje se k němu ohlašovací povinnost podobná jako v případě pěstování máku.

Konopí může být pěstováno také pro produkci technických vláken. Ta jsou zužitkována například při výrobě papíru, ke zpevňování svahů kolem cest pomocí geotextilií či k výrobě biokompozitů využívaných v automobilovém průmyslu. Dá se požít také při produkci energetické biomasy, bioplynu nebo k dekontaminaci půdy a odpadních vod.

Konopí patří mezi rostliny, které mají schopnost vázat z půdy některé chemické sloučeniny a prvky. Dokáže z ní vytáhnout i těžké kovy, pesticidní rezidua i radioaktivní látky. Za tímto účelem bylo konopí dlouhodobě studováno v Laboratořích rostlinných biotechnologií UEB Akademie věd ČR. Dělo se to v rámci projektu s názvem Efektivní využití energetických rostlin pro rekultivaci a asanaci devastovaných oblastí. Konopí se při něm osvědčilo.

Využívá se i při rekultivaci výsypek hnědouhelných dolů v severních Čechách. Své uplatnění našlo také při odstraňování následků černobylské jaderné katastrofy. Uvedla to agroporadkyně společnosti Konopa Hana Gabrielová.

Předseda společnosti Konopa Michal Ruman ještě doplnil, že konopí je zároveň rostlinou, která zlepšuje strukturu půdy. Také zvyšuje její absorpční schopnost, tedy nasákavost. Dokáže i potlačit růst plevelů a připravit podmínky pro zdravý růst následných plodin.

Nyní se ověřují fytoremediační účinky konopí i na ČZU v Praze. Provádí se to na půdě znečištěné především olovem, kadmiem a zinkem. Ověřují se i další alternativy využití konopí například k produkci bioplynu.

Ing. Lukáš Kaplan z fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU k tomu dodal: „Čím dál více se z pěstované kukuřice v ČR nestává plodina ale komodita. Její pěstování může vyvolávat řadu otázek s ohledem na erozi půdy či řazení v osevních postupech. Při pěstování konopí můžeme ale využít nejen jeho sanitární účinky na zemědělskou půdu, ale i možnosti produkce bioplynu.

Občanské sdružení Konopa je nezisková ekologická organizace. Od svého vzniku v roce 1999 aktivně šíří informace o tom, jak lze konopí využívat. Organizaci provozuje pět aktivních členů a několik externích spolupracovníků.

Založili i klub Konopa, který má kolem stovky příznivců. Cílem Konopy je obnovení pěstování, hospodářského zhodnocování a léčebného využívání jedné z nejstarších kulturních rostlin. Chtějí tím zlepšit individuálních i kolektivních životních podmínky na lokální, regionální, národní i globální úrovni. Současně s tím by mělo dojít i ke zlepšení stavu životního prostředí.

Jeden myslel na “Konopí lze využít k dekontaminaci půdy i odpadních vod

  • 19. 3. 2024 (8.41)
    Trvalý odkaz

    Překvapuje mě, že tahle rostlina má mnohem širší využití než jen jako zdroj léčivých látek nebo textilní surovina. Je to dobrý příklad toho, jak můžeme využít přírodní prostředky k udržitelnějšímu způsobu života a k ochraně životního prostředí. Já mám ráda všechno přírodní, a tak si kupuji i přírodní doplněk stravy Krupa Kratom, který mi dodává energii.

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *