SKWID – větrná a podmořská elektrárna v jednom

Podmořské turbíny, které vyrábějí elektrickou energii díky mořským proudům, nejsou žádnou technickou novinkou. Stejně tak existují již desítky větrných elektráren tyčících se nad mořskou hladinou. Inženýři z japonské firmy MODEC (Mitsui Ocean Development & Engineering Co) si řekli, proč nezkombinovat to nejlepší z obou technologií do jediné multifunkční mořské elektrárny.

Elektrárna SKWID
Elektrárna SKWID

Elektrárna SKWID (Savonius Keel and Wind Turbine Darrieus) v sobě kombinuje větrnou Darrieovou turbínu a podmořskou turbínu typu Savonius. Cela platforma je pomocí kotevních lan umístěna na vhodném místě na pobřeží.

Darrieova turbína se na rozdíl od klasických „vrtulových“ větrných elektráren otáčí kolem vertikální osy. Díky tomu může pracovat zcela nezávisle na směru větrů. Větrná turbína je pak přes hřídel a převodovku spojena s podmořskou turbínou.

Savoniova mořská turbína pracuje na odporovém principu. Rotor běžné Savoniovy turbíny je tvořen dvojicí či trojicí lopatek polokruhovitého nebo ledvinovitého tvaru. Osa otáčení je kolmá na směr proudění vody.

Elektrárna SKWID
Elektrárna SKWID, zdroj: MODEC

SKWID může přes převodovku využívat oba zdroje najednou, nebo vyrábět elektrickou energii pouze z větrné nebo podmořské turbíny. Výhodou je větší výkon a především mnohem lepší regulovatelnost výroby elektrické energie. Snižuje se tak jedna ze zásadních nevýhod obnovitelných zdrojů – extrémní časová nerovnoměrnost výroby elektrické energie.

Podmořská Savoniová turbína má účinnost pouze 15 – 20 %, ale je jednoduchá na konstrukci a nezanáší se „podmořskými nánosy“, jako klasické turbíny. Rychlost otáčení není navíc větší než rychlost proudění, takže turbína má být bezpečná i pro vodní živočichy.

Elektrárna SKWID má být také extrémně stabilní na rozbouřeném moři. Stabilitě napomáhá nízko položené těžiště elektrárny a flexibilní paluba. Centrální osa elektrárny je s kruhovou palubou pružně spojená. Díky tomu v rozbouřeném moři paluba kopíruje tvar vln, zatímco centrální osa s turbínami zůstává stabilní.

První testovací elektrárna SKWID má být postavena na pobřeží Japonska letos na podzim. Větrná turbína se má tyčit do výšky 47 metrů nad mořem, podmořská turbína bude mít průměr 15 metrů. Podle výpočtu má SKWID zásobovat elektrickou energii na 300 domácností.

tisková zpráva

Jeden myslel na “SKWID – větrná a podmořská elektrárna v jednom

  • 28. 5. 2013 (9.30)
    Trvalý odkaz

    Sice o trochu více informací, ale spíš to vypadá jako repost.

    Ano pěkný nápad, účinnost… No asi jako FVE, na druhou stranu stabilnější dodávka elektřiny, ale kolik těchto zařízení bude zapotřebí pro náhradu zničené elektrárny Fukušima Daiichi?

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *